Innlegg

Tillit og omdømme

Røde Kors er i et negativt søkelys etter jordskjelvet på Haiti.
Debatt

Røde Kors har i den senere tiden vært i medias søkelys knyttet til feilinformasjon om arbeidet på Haiti i 2010. Det internasjonale Røde Kors har dessuten avdekket svindel med bistandsmidler i samband med ebolabekjempelsen. Dette forholdet er under etterforskning.

Alt dette er svært uheldig og beklagelig.

Røde Kors er i all sin virksomhet grunnleggende avhengig av tillit. De frivillige i Røde Kors er oppmerksom på dette og gjør gjennom sitt arbeid rundt om i det enkelte lokalsamfunn daglig sitt til at Røde Kors har gjennomgående høy tillit.

Det gjør derfor ekstra vondt når det gjøres feil slik det er gjort i denne sammenhengen. Feil som er helt unødvendige og som rammer tillitsvalgte, frivillige som står på døgnet rundt og til syvende og sist de som har behov for bistand og hjelp. I den aktuelle nettartikkelen blandet vi sammen hva pengene fra Røde Kors i Norge hadde gått til på Haiti og hva andre deler av Røde Kors-bevegelsen har støttet. Det var unødvendig og sterkt beklagelig.

Det er fullt forståelig at det stilles spørsmål ved om organisasjonen bevisst har fremstilt seg i et bedre lys enn det er grunnlag for.

Røde Kors har brukt alle pengene vi samlet inn til Haiti på Haiti. Pengene gikk til det vi lovet da vi samlet de inn. Prosjektene kostet tilsammen 130,3 mill. kroner. Pengene ble brukt til feltsykehus (36 mill.), midlertidige bosteder (36 mill), helsehjelp (33 mill), gjenoppbygging (12 mill.). Det ble også brukt 3,8 mill. til nødhjelp etter orkanen Sandy som kom mens gjenoppbyggingen pågikk. I tillegg ble det brukt 9,5 mill. til infrastrukturtiltak, søppelhåndtering mv.

Et annet forhold, som er under etterforskning, som kan nevnes i denne sammenhengen, er det Internasjonale Røde Kors sine avsløringer om svindel med bistandsmidler i Sierra Leone, Angola og Liberia under ebolabekjempelsen.

Summene som ikke er gjort rede for i de tre landene kan overstige 45 millioner kroner. Mistanken retter seg mot ansatte i samarbeidene bank og lokale Røde Kors-medarbeidere i Sierra Leone.

Det imidlertid svært begrenset med norske nødhjelpsmidler som har gått til ebola-bekjempelsen. Det norske bidraget var i stedet mer direkte, med et eget feltsykehus, helsepersonell og nødhjelpsarbeidere.

Det er uansett svært uheldig og beklagelig.

Røde Kors er avhengig av et solid omdømme og høg tillit i samfunnet.

Røde Kors vil derfor, uansett, fortsette arbeidet med å yte små og store frivillige tjenester på en slik måte at tillitsbristen som har oppstått i kjølvannet etter Haiti-blunderen blir rettet opp.

Einar Johan Jakobsen

Distriktsleder i Nrod-Trøndelag Røde Kors