Dagens leder

Ved første øyekast ser jo dette bra ut

Nå er det viktig at folk tar del i dette ordskiftet og tilkjennegir sin mening.

Slik ser Stiklestad Eiendom og deres arkitekt for seg Minsaas plass i framtida, omkranset av 5 etasjer med leiligheter og næring i første etasje.  Foto: Pir II

Debatt

Stiklestad Eiendom har satt sitt preg på boligbyggingen både i Levanger og Verdal gjennom mange år. Det har de gjort både på godt og vondt. Det er derfor mange – og ulike meninger – om hvordan selskapet har løst disse oppgavene. Det er en ting å bli satt på prøve når du bygger på ubebygd grunn, eller å omregulere tidligere skole- eller industriarealer til områder med leiligheter. Det stilles andre krav når du tar fatt i et helt kvartal i byens sentrum, når det skal foredles og gjøres om til noe attraktivt for framtida.

Dette har de nok vært klar over selv også. Forventningene var ikke de største da det for ganske nøyaktig ett år siden ble kjent at Stiklestad Eiendom hadde skrevet avtale med Coop Midt-Norge om å overta Domus-tomta på Minsaas plass. De la hodet på blokka. De kjente nok på at det var viktig å motbevise noens mening om at dette bare handlet om å bygge boliger for å melke mest mulig ut av en attraktiv sentrumstomt.

Les mer: Slik vil Stiklestad Eiendom få liv tilbake til sentrumskjernen. (+)

Les også: «De har fått en gylden mulighet til å motbevise skeptikerne»

Kjør debatt. Stiklestad Eiendom har tatt seg god tid. De har brukt hele året på å få utarbeidet planen som i går ble presentert. Nå blir den gjenstand for offentlig høring og etterfølgende kommunal behandling, før selve arbeidet med å omdanne denne delen av Verdal sentrum kan starte opp for fullt. Det er viktig at folk tar del i dette ordskiftet og tilkjennegir sin mening. Dette er et felleseie i sentrum av Verdal, ikke noe som settes bort og bygges ut etter noens forgodtbefinnende. Er det dette som er dette rette svaret, det som kan snu en litt negativ trend i dette sentrumsområdet? Er dette tilstrekkelig for å gjenskape Minsaas plass? Er det dette som kan gjøre området attraktivt for store og små, for næringsdrivende, handlende og de som søker den gode opplevelsen?


40 millioner i utbytte

Mens færre ferdigstilte prosjekter ga 127 millioner kroner lavere omsetning for Stiklestad Eiendom.

Førsteinntrykket. Ved første øyekast synes jeg planen som ble presentert i går ettermiddag ser ganske bra ut. Da tar jeg utgangspunkt i tegninger og bilder, og det som ble sagt. For å lykkes må området gjøres attraktiv. Da er det ikke tilstrekkelig med et lekeapparat, men at det også blir mulig for små og store næringsdrivende å drive virksomhet der. Ankepunktet kan være at det blir en overbefolkning av leiligheter, og at hensynene til de som skal bo rundt Minsaas plass vil overskygge hensynet til de som kommer der for opplevelsens skyld. Det vil bli en viktig avklaring framover.

Slik kan Sjøgata-bryggen bli boliger og park

Stiklestad Eiendom vil rive deler av lokalene for å bygge nytt i Sjøgata. Men de åpner for bryggestil og en mulig gjeninnføring av parkallmenningen fra 1800-tallet.

 

(Lederkommentar i Innherred 14. november 2017)