Må unnskyldninger sitte så langt inne?

Levanger kommune må da framstå som dårlige forbilder når det gjelder å gi unnskyldninger, fastslår redaktøren på lederplass.
Debatt

Det kan ikke være ledelsen i rådhuset du viser til om du skal lære den oppvoksende slekt at når du gjør noe feil så er det både viktig og riktig å beklage det på ordentlig måte. Unnskyldninger må ikke sitte så langt inne som vi har sett flere eksempler på fra Levangers side. Mitt inntrykk er at dette gjør folk i Levanger flau på kommunens vegne. Det gjelder ikke bare innbyggere, men også ansatte i kommunen.

Lojalitet oppover. I det siste er Skogstad-saken det grelleste eksemplet. Kommunen ble dratt mothårs inn i en prosess som for mange framsto som helt urimelig overfor den tidligere Dagsverket-lederen. Saken måtte innom både Sivilombudsmann og rettsvesen før den fant sin løsning i et forlik. Men selv etter forliket, som gikk ensidig til fordel for Svein Olav Skogstad, var det ikke vilje i kommunestyret til å beklage det som hadde skjedd. Et forslag fra SVs Jostein Trøite ble avvist med 23 mot 12 stemmer.

Innlegg

Flertallet vil ikke gi Skogstad en beklagelse

Det konkluderer Jostein Trøite med etter sist ukes kommunestyremøte.

Det er ikke vanskelig å si seg enig med forslagsstiller Trøite når han konstaterer at «lojaliteten oppover går foran menneskelige hensyn til en ansatt».

Gamle synder. En ny sak er under oppseiling. Den er annerledes enn Skogstad-saken. Men også her handler det om menneskelige hensyn, krav om unnskyldning og erstatning. Torbjørn Skårstad (70) fikk store deler av sitt liv ødelagt fordi han som barn ble stemplet som «evneveik» og feilplassert på Røstad offentlige skole.

– Levanger kommune må innrømme sitt ansvar

Bringer saken videre til fylkesmannen dersom kommunestyret ikke tar den.

Dette er gamle synder som de som i dag sitter i rådhuset ikke har noe ansvar for. Men i motsetning til mange andre norske kommuner, som har gitt unnskyldning og erstatning i lignende saker, har ikke Levanger tidligere ønsket å ta noe ansvar, da de mener det den gang det skjedde var et statlig ansvar.

Med begrunnelse i at saken er behandlet tidligere, ønsker ikke rådmannen en gang at søknaden fra Torbjørn Skårstad skal komme på politikernes bord. Mindretallet i kommunestyret, det er ikke tilfeldig at det er det samme mindretallet som ønsket å gi en unnskyldning til Svein Olav Skogstad, mener de bør få behandle spørsmålet. Jeg holder med dem i det. Det er en dårlig unnskyldning å skylde på staten. Unnskyldningen bør heller gå til Torbjørn Skårstad.