Dagens leder

Sykehusdebatten må skje i åpenhet

Sykehuset er for viktig til at det er de få som skal få bestemme det som skjer der.
Debatt

En dag, for noen år siden, etter at jeg hadde skrevet en litt kritisk lederkommentar om sykehusledelsen og prioriteringer ved Sykehuset Levanger, fikk jeg besøk på redaktørkontoret: «Det sykehuset holder på med er for viktig til at du og jeg skal blande oss bort i det», var den klare meldingen fra vedkommende. Han mente at vi burde la sykehuset holde på med sitt i forvissing om at det som ble gjort var i beste hensikt og til det beste for lokalsamfunnet.

Les innlegget til anestesilegene Anne Fresvig og Odd Eirik Elden: – Ikke-fungerende lederskap truer hele bruken av 100-millionersplassen

Jeg fornemmer at de har følt det på sammen måten fagfolkene ved sykehusene. Flere ganger det siste året har de delt sine bekymringer, og sin kritikk av helseforetakets prioriteringer. I innlegget fra anestesilegene Anne Fresvig og Odd Eirik Elden i dagens avis skinner dette gjennom. For det første med en henvisning til lederen i brukerutvalget, Hilde Tyldum Stordal, som i et avisinnlegg nylig ba kritiske sykehusoverleger om å ta sine synspunkter til styret, ikke til avisspaltene eller allmøter. Legenes erfaringer er at de først får sykehusledelsen i tale når det publiseres «plagsomme oppslag i media». Da rykker ledelsen «ut med lynets hastighet».

Uforståelig prioritering. Fresvig og Eldens setter åpenbart fingeren på en øm plass når de påtaler det som har skjedd med helikopterlandingsplassen på sykehuset. Da Levanger kommune brukte sine penger til å reise et bygg med en landingsplass på taket, var det fordi de trodde på den daværende ledelsen om at dette var en avgjørende investering for å styrke Sykehuset Levanger i åra framover. Kommunen fikk en langsiktig leieavtale med helseforetaket, men bare muntlige forsikringer om at helseforetaket tok ansvar for å gjøre fasiliteten ferdig med å bygge en transportbru fra landingsplass til mottakelsen. Selv om det lå i kortene at helseforetaket selv tok dette løftet, er dette fortsatt i det blå. Alvorlig skadde pasienter som kommer i helikopter må inntil videre fraktes i ambulanse de få meterne fra nybygget til mottakelsen. Da er det kanskje ikke så rart om legenes observasjon er riktig, at Sykehuset Levanger oppfattes som pasientfiendtlig og at noen av ambulansehelikoptrene heller blir loset til St. Olav i Trondheim.

Jeg synes det er bra at vi har fagfolk ved sykehusene som tør å si ifra, og som tvinger debatten ut i åpent lende. Sykehuset er for viktig til at det er de få som skal få bestemme det som skjer der.

(Lederkommentar i Innherred 19. desember 2017)