Innlegg

Fant ni uriktige påstander i svaret fra AMK-lederen

– Leger og andre fagpersoner har ikke bare en rett, men en plikt til å si i fra, slik at alle pasienters helsehjelp blir best mulig, påpeker Odd Eirik Elden.
Debatt

Tilsvar til Avdelingsleder AMK Namsos Arnt Myrvold, i anledning hans innlegg i Namdalsavisa, Trønder-Avisa og Innherred; «Hva er overlege Eldens egentlig agenda?»

Først takk til avdelingsleder AMK Namsos Arnt Myrvold for avklarende tekst og fjerning av all personlig tvil. De dårligste partiene i innlegget etterlater et solid inntrykk av at «Arnts jul» i Namsos i år følger Løitens julekalender. Det vel er ingen nyhet.

Jeg har ingen agenda. I mine offentlige avisinnlegg har jeg som lege og fagperson tatt opp flere saker og tema jeg ikke er fornøyd med, og som jeg mener offentligheten bør få kjennskap til. Jeg er opptatt av best mulig helsehjelp til alle våre pasienter i Nord-Trøndelag, Roan, Osen og Bindal. Menneskelige og økonomiske ressurser er begrenset i Helse Nord-Trøndelag HF (HNT). Det er mange ulike syn på hvordan disse ressursene best kan utnyttes, men et menneskeliv må være like mye verdt uansett geografisk plassering eller bakgrunn.

Her kan du lese hele innlegget til Arnt Myrvold: Hva er overlege Eldens egentlige agenda?

Flere enn 30 ulike legekolleger har siste 2 år påpekt uheldig ressursfordeling mellom våre to sykehus, dårlig ressursbruk i sykehusene og/eller dårlig ledelse av HNT. Ikke for egen vinning, men av hensyn til pasientene. Dedikerte fagpersoner ønsker å gi sine pasienter best mulig helsehjelp.

Helsepersonelloven pålegger leger og andre fagpersoner å si ifra, ikke bare en rett, vi har også en plikt. Innlegget til Arnt Myrvold er en tirade, det er forsvarskamp og angrep i uskjønnsom forening. Det er så mange avdelingsleder AMK Namsos Arnt Myrvold vil hjelpe, pynte opp, restaurere og nevne. For mange ivrige mikrofonstativ å holde tak i? Det ble for krevende, han klarte det ikke. Avdelingsleder AMK Namsos Arnt Myrvold velger å kompensere med å angripe meg personlig, ikke meningene han ikke liker. Har du ikke oppfattet at vi var to forfattere?

Ønsker å korrigere hans påstander punktvis under.

1. «Hvor han bruker enhver anledning til å spre eder og galle om sine ledere, kollegaer, styret, brukerkontakten og ansatte i Helse Nord-Trøndelag (HNT). Elden har en lemfeldig omgang med sannheten, og jeg mistenker at dette handler om noe helt annet enn pasientsikkerhet.»

I mine fem avisinnlegg siste 2 år (9.4.16, 15.6.17, 22.6.17, 14.7.17 og 18.12.17) har jeg ikke omtalt en eneste kollega, men jeg har nevnt tidligere og nåværende sykehusdirektør Flaat og Aas, klinikkleder Eilertsen, kommunikasjonssjef Karlsen, brukerutvalgsleder Tyldum Stordahl og styreleder Moen.

Her finner du innlegget til Anne Fresvig og Odd Eirik Elden: – Ikke-fungerende lederskap truer hele bruken av 100-millionersplassen

Ingen personkarakteristikker er brukt, men jeg har stilt åpne kritiske spørsmål og påpekt uheldig eller manglende ledelse. Avdelingsleder AMK Namsos Arnt Myrvold; vennligst les alle innleggene hvor jeg har vært medforfatter en gang til og påpek hvor har det vært «edder og galle» mot noen enkeltpersoner. Tidligere journalist Håkon Arntsen har gjennom to innlegg hevdet at jeg sprer «edder og galle» uten å påpeke hvor og når, 16.4.16 «Smålig av Elden» og 19.12.17 «Det er slett ikke første gangen edder og galle sprutes ut av illsinte overleger». Dette får Arntsen stå for selv, det er som hos avdelingsleder AMK Namsos Arnt Myrvold mannen og ikke saken Arntsen ønsker å ta. Hva med å diskutere selve innholdet?

2. «Elden sine påstander om juks ved Sykehuset Namsos er tilbakevist tidligere, det er også Elden sin påstand om at tidligere direktør Flaat har forfordelt Sykehuset Levanger. Jeg er meget forundret over at ikke kollegaer og ansatte ved sykehusene, har vært ute og dementert Elden sine ukorrekte påstander.»

Flere enn 30 overleger i Levanger har offentlig bekreftet at de har kjent på en skjev og uheldig ressursfordeling mellom våre to sykehus over flere år, 30.4.16 «Smålig av Elden», 27.6.17, «PR-kåte overleger eller varsko om noe galt?».

De fleste overlegene ved Sykehuset Levanger har en felles virkelighetsoppfatning om ressursfordelingen mellom våre to sykehus.

3. «Elden påstår at Eiendomsavdelingen ved HNT har sent brev til luftambulansen i Trondheim, der de ber om å redusere antall landinger. Det er direkte usant da dette brevet aldri er skrevet.»

Eiendomsavdelingen ved Tore Westerheim sendte et elektronisk brev (mail) til Luftambulansen Trondheim 10.8.17, hvor han blant annet skriver: «Grovt sett ser det ut til at trafikken er 3-4-doblet i forhold til bruken av landingsplassen på Moan, noe som kan gi andre utfordringer enn tidligere praksis. Fint om vi kan ta dette på Lync.» Henvendelsen fra Eiendomsavdelingen med en klar problematisering av utfordringene med den store økningen i bruken av landingsplassen i Levanger ble oppfattet hos mottaker som et signal og ønske om mindre bruk og dermed reduserte utfordringer. Denne oppfatningen ble videreformidlet. Å forsøke å benekte henvendelsen fra Eiendomsavdelingen til Luftambulansen Trondheim om utfordringene med veksten i bruken av den nye landingsplassen i Levanger blir håpløst og dumt.

4. «Elden sier at Eilertsen har fått videreformidlet en anmodning om å møte medisinsk leder for luftambulansen i Trondheim. Direkte usant, da Eilertsen ikke har fått en slik henvendelse.»

Når klinikkleder Eilertsen ved Kirurgisk klinikk plutselig deler sin kalender med avdelingsleder AMK Namsos Arnt Myrvold, ansatt ved Klinikk for prehospitale tjenester, nå like før Myrvold sitt innlegg, så er det svært interessant. Når avdelingsleder AMK Namsos Arnt Myrvold ønsker seg femten minutter lokalberømmelse for "sin" pitbull-tekst i avisene er det en fordel om man er i stand til å skrive teksten selv og ikke lar andre bruke seg. Luftambulansen Trondheim har lenge ønsket møte og siste foreslått møtedato var 8.12.17, hvorpå Anne Fresvig per mail ba klinikkleder Eilertsen om avklaring av ansvarsforhold. Vi håper et slikt møte kan skje i nærmeste fremtid.

5. «Dette er noe HNT betaler for, og ikke som Elden skriver at HNT bidrar med intet.»

HNT betaler leie for kombinasjonsbygget, men HNT har ikke levert sin del av avtalen om transportbru, tilpasninger for flytting mellom landingsplass og sykehus eller på fasiliteter for ventende helikopterbesetningsmedlemmer oppe på taket.

Ordfører Svarva, Levanger kommune tilbyr nå å hjelpe HNT med byggingen.

6. «Sykehuset Levanger blir ikke omtalt som pasientfiendtlig i luftambulansemiljøet, det er direkte løgn. Undertegnede kjenner personlig anestesilegen på luftambulansen, som spurte via mail om Sykehuset Levanger hadde en pasientfiendtlig prosedyre og det er en helt annen sak enn at Sykehuset Levanger er pasientfiendtlig.»

Avdelingsleder AMK Namsos Arnt Myrvold underslår fakta. Vår felles bekjente luftambulanselege har i mail om Sykehuset Levanger og over samband uttalt seg negativt om Sykehuset Levanger. I mailen av 19.11.17 står: «Kommet over en prosedyre på SH Levanger som plasserer dem blant de mest pasientfiendtlige sykehusene.»

7. «Levanger har ikke 2 ambulanser som kjører over 4.000 oppdrag, de har en dagambulanse i tilegg, som tar 1.100 av disse oppdragene.»

Takk for din korreksjon avdelingsleder AMK Namsos Arnt Myrvold om riktig antall utrykninger fra Levanger på ca. 5000 pr år, og ikke ca. 4.000 som jeg skrev. QuickView for 2016 viser 4992 utrykninger fra Levanger.

8. «Levanger er det området i Nord-Trøndelag som er best dekket når det gjelder ambulanseresurser, da det ofte er ambulanser fra Stjørdal, Leksvik, Steinkjer, Snåsa og Malm som også leverer til Sykehuset Levanger. I tilegg kjører det ambulanser fra Namdalen gjennom Innherred, som skal til St. Olavs.»

Avdelingsleder AMK Namsos Arnt Myrvold underslår fakta, og bekrefter herved vår frykt: AMK Namsos oppfatter området fra Asphaugen i nord til Stjørdal i sør med 100.000 innbyggere og rask vekst som best dekket med ambulanser i HNT! Til sammen 6 døgnambulanser i Stjørdal, Levanger og Steinkjer dekker 90.000 innbyggere (SSB 1.1.17 - Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer). Til sammenligning dekker 5 døgnambulanser 8600 innbyggere (SSB 1.1.17 - Snåsa, Grong, Lierne, Røyrvik, Namsskogan og Høylandet). Avdelingsleder AMK Namsos Arnt Myrvold bør være kjent med at HNT har alvorlige avvik som behandles av Fylkesmannen på grunn av manglende ambulanseressurser på Innherred i 2017. Lederne for ambulansen har i hele 2017 bedt AMK Namsos om en bedre flåtestyring av ambulansene i HNT, for å møte utfordringene på Innherred. Husk Levanger ambulansestasjon alene dekker flere innbyggere enn hele Namdalen!

9. «Elden har også den frekkheten at han tilegner leder i brukerutvalget meninger, der han insinuerer at Hilde Tyldum Stordahl prøver å kneble debatten.»

Nei, avdelingsleder AMK Namsos Arnt Myrvold. Anne Fresvig og jeg påpeker i vårt innlegg at interne diskusjoner er forsøkt uten hell, å skulle fortsette en fruktløs interndebatt er i praksis munnkurv.

Overlegene i HNT tar heller debatten i media, for vi er genuint bekymret for hva en ikke-fungerende ledelse gjør med HNT.

Av hensyn til deg avdelingsleder AMK Namsos Arnt Myrvold, unnlater jeg å kommentere den siste delen av ditt innlegg. Noen svarteliste har jeg ikke. Jeg har heller ingen andre lister jeg tror du passer på.

Odd Eirik Elden