Ny avledningsmanøver

Pål Sverre Fikse forsøker å dekke over en avledningsmanøver med en ny avledningsmanøver, mener Arild K. Pedersen.
Debatt

Senterpartiet i Verdal forsøker tydeligvis for enhver pris å unngå en debatt om realitetene i sitt eget budsjettvedtak.

Forrige uke forsøkte gruppeleder Marit Voll å reise en debatt om klimaet i kommunestyret. Denne uken forsøker Pål Sverre Fikse å innlede en språkdebatt. Fikses bidrag til å bedre klimaet i kommunestyret er å beskylde Arbeiderpartiet for blank løgn. Intet mindre. Fortsatt er det imidlertid bare å konstatere at Senterpartiet viker unna alle kritiske spørsmål knyttet til velferdskuttene i sitt eget budsjettvedtak – det er åpenbart langt mer behagelig å uttrykke indignasjon over andre ting.

La meg minne om det underliggende alvoret: Senterpartiet har gitt etter for Høyres krav om å gjøre velferdskutt til politisk hovedprioritering i Verdal kommunes budsjett for 2018. Over 10 millioner kr skal kuttes i innbyggernes tjenestetilbud og ansattes arbeidsvilkår. Det historiske velferds- og investeringsløftet settes på spill. Hva Pål Sverre Fikse (Sp) velger å kalle kuttene sine tror jeg er uinteressant for folk flest. Det interessante for folk er hvilke konsekvenser budsjettvedtaket får for dem og deres hverdag. Hvilke konsekvenser vil det for eksempel få at hjemmetjenestene skal skjæres ned? Dette har verken Høyre, Sp eller noen av de andre budsjettkameratene svart på – til tross for gjentatte spørsmål.

Når man danner flertall for politiske saker i kommunestyret så må man finne seg i offentlig søkelys. Senterpartiet må ikke innbille seg at de kan danne flertall for politiske prioriteringer i fred og ro, for deretter å bli indignert når det stilles kritiske spørsmål. Det kommer i alle fall ikke pressen til å finne seg i spesielt lenge.

Senterpartiet skal imidlertid få en ny sjanse til å gjøre rede for seg. Jeg gjentar derfor et utvalg av de sentrale spørsmål som budsjettvedtaket til Senterpartiet og deres budsjettkamerater reiser:

Hvor er respekten for de lovhjemlede rettighetene til arbeidstakerne og deres organisasjoner? De har ikke fått anledning til å drøfte Senterpartiets budsjett. Tvert imot så advarer Fagforbundet og Utdanningsforbundet i administrasjonsutvalget imot å rokke ved kommunens inntektsgrunnlag i det som er svært krevende økonomiske tider for hele kommuneorganisasjonen. I etterkant av kommunestyrets budsjettvedtak har også Fagforbundet vært tydelig på at man ikke betrakter Senterpartiets budsjettprosess verken som ryddig eller redelig.

Hvorfor har ikke Høyre og Sp underlagt forslagene sine forsvarlige, faglige utredninger og kvalitetssikring? Er det tilfeldighetene som nå rår over politikkutviklingen i disse partiene? Hvilke konsekvensvurderinger er gjort på hvordan budsjettvedtaket vil ramme innbyggere og ansatte? Jeg minner om rådmannens tydelige uttalelser i etterkant av budsjettvedtaket – som anskueliggjør noen ganske dramatiske konsekvenser av Høyre og Senterpartiets velferdskutt.

Hvor er respekten for innbyggernes rett til å uttale seg om budsjettet? Sp og Høyres budsjettforslag har ikke vært utlagt til offentlig ettersyn slik at innbyggerne har fått anledning til å medvirke og uttale seg om Sp og Høyres velferdskutt.

Hvilke deler av investeringsporteføljen er det Høyre og Sp ønsker å prioritere ned? Er det satsingen i hundremillionersklassen på eldreomsorgen i Verdal kommune? Er det satsingen i hundremillionersklassen på skoler og barnehager i Verdal kommune? Hvordan vil Senterpartiet og Høyre reise kapital for å gjennomføre sårt tiltrengte, framtidige investeringer på kommunale kjerneoppgaver i helse- og omsorg, og i skoler og barnehager?

Disse spørsmålene står fortsatt ubesvart. I stedet for å rykke ut i avisa Innherred for å skape en sidedebatt om klima og om språk, så oppfordrer jeg igjen Senterpartiet til å ta ansvar for det de sier, og ikke minst det de gjør.

Det er på tide at folk nå får svar fra Senterpartiet og de andre budsjettkameratene på disse sentrale spørsmålene.

Arild Pedersen

Gruppeleder

Verdal Ap