Innlegg

Samkommunen og politikernes tabbeliste

– Politikere må være de eneste i vårt samfunn som har slik enorm makt, men uten noe som helst reelt ansvar, skriver Nils Georg Leirset.

Logobilde Nils Georg Leirset 

Debatt

Når samkommunen ble opprettet i 2004 var det desperat behov for å gjøre noe. Min mening da som nå var at samarbeid var bra, men at det trolig var bedre måter å organisere på. Samkommunen hadde betydelige ulemper og derfor satte regjering og storting foten ned til sist. At en slik ide utprøves er spennende for politikerne, men å starte på en annen vei i 2004 hadde vært bedre for de ansatte og for tjenestemottakerne.

Også ulike selskapsformer kan eies av det offentlige. Det beste eksempelet er sykehusene som er organisert som foretak over hele landet. Dette etter at en modig mann som Tore Tønne sto i bresjen for det. Hans arbeid står seg fortsatt, men han selv gjorde ikke det. Tragisk er akkurat det.

Det største hinderet er politisk aversjon mot selskapsløsninger, eller private løsninger. At noen «skal tjene penger på bestemor» er tydeligvis mye, mye verre enn at hun får dårlig hjelp. Samkommune ble valgt fordi det var politisk salgbart, ikke fordi det var spesielt fornuftig. Det har da også blitt bare to slike i Norge. Det sørgelige nå etter 12-14 år med omfattende og krevende prosesser i Levanger/Verdal, er at en så godt som «har rykket tilbake til start».

Det jeg merker meg sånn generelt er at slike og tilsvarende tabber som politikere gjør virker være en «vinn, vinn - situasjon» for politikerne selv. De får ros og stor anseelse som framsynte lederne når de setter i gang, og sannelig min hatt får de ikke stor applaus og rosende omtale også når «fallitten» er et faktum! Politikere må være de eneste i vårt samfunn som har slik enorm makt, men uten noe som helst reelt ansvar.

Min tanke i disse tider går til min lokale sak her i Tromsdalen. Denne fine og unike dalen er i reell fare for å bli totalt ødelagt, foreløpig vedtatt av politikere i 2013. Vi får håpe ødeleggelsene fører noe bra med seg. Vedvarende vekst og velstand for byen der nede er trolig motivet som ligger bak.

Men det er ingen som vet sikkert hva som blir framtida. Det er ingen risiko for politikerne imidlertid om dette skulle gå dårlig heller. De vil få rosende omtale uansett hvordan dette går.

Tromsdal gård