Hvorfor snudde Senterpartiet?

Ja, det undres jeg på – og jeg håper rette vedkommende kan gi meg og andre interesserte et fornuftig svar.

Kjell J. Vang, logobilde 

Debatt

Et enstemmig formannskap, med bl.a. to medlemmer fra Senterpartiet, tilrådde rådmann Grimstad sitt vel gjennomarbeide forslag til budsjett for 2018. For å få endene til å møtes måtte rådmannen legge inn en økning på en promille i eiendomsskatten og som ville gi ca. 10,5 millioner i merinntekt. Dette bifalt formannskapet enstemmig.

Men så kom saken til kommunestyre og da skjedde det noe merkverdig. Senterpartiet fant Høyre i et «ekteskapelig» samarbeid og rådmannens budsjettforslag ble forkastet!!! Forstå det den som kan. Jeg er spent på svaret.

Til slutt noen ord til Ap sin gruppeleder Pedersen. Det er nok fysisk umulig å kutte noe som en ikke har! Og kuvending er et maritimt uttrykk som nok ikke har noe med kyr å gjøre for den som måtte tro det. Det å gjøre kuvending er å styre unna vinden og svinge helt rundt slik at skuta går andre veien. Det var kanskje det Senterpartiet gjorde?

Ønsker alle i kommunestyret en velfortjent og fredelig juleferie. Det blir nok verre på nyåret.

Arne Falkfjell

Trofast Sp medlem siden 1970