Innlegg

Noen tanker i disse juletider

Karin Rekve er leder i Foreningen mot stoff Innherred.  Foto: TorOle Ree

Debatt

Vi vil først takke alle som bidrog og besøkte oss i forbindelse med vår 20 årsmarkering. De ble fine markeringer gjennom året 2017. og det vil vi ta med oss i det videre arbeide for FMS Innherred.

Vi i Foreningen Mot Stoff møter i denne tiden mange mennesker som ikke møter denne høytiden med særlig stor glede. Det gjelder både rusmisbrukere, foreldre, barn, besteforeldre, søsken og andre som lever med et rusproblem i familien.

Jul skal være en gledes stund med familien i sentrum. Da skal vi kose oss sammen og riktig føle fellesskapet og gleden over at vi har hverandre.

Vi deler ut gaver og spiser god mat. Enkelte mennesker har dessverre gjort noen feil valg her i livet. Og ja da, vi har hørt det mange ganger at dette kan de takke seg selv for. Men vi vet at ingen mente at de skulle bli rusavhengige. De fleste har av ulike grunner til at de trådte over denne grensen. De kan være en flukt fra virkeligheten, søke spenning eller av ren nysgjerighet .

Uansett er det ingen som ønsker å havne på kjøret. Så sier mange, det finnes da hjelp for å komme seg ut av dette, eller de er da bare å slutte. Ja, de finnes hjelp å få, men i et samfunn hvor mye dreier seg om budsjett og penger er de ikke så lett. De finnes mange og gode hjelpere der ute, som gjør så godt de kan ut i fra de ressurser de har til rådighet.

Men de er ikke nok........ For mange blir det igjen en jul fylt med rus og angst. Familien er redd for sin bruker og hele julen preges av dette. Kanskje kommer han/hun hjem så ruset at dette preger hele julestemningen. Kanskje kommer han/hun ikke hjem til jul og da lever vi i angsten om hvordan de har det. Har de mat, tak over hodet og lever de.

Brukeren sliter med tanker og skyldfølelse overfor familien, for de vet at dem lider på grunn av rusmisbruket.

Hva kan den enkelte gjøre. Alt vi ber dere om å gjøre er å behandle våre brukere med respekt og at dere viser vilje til å se menneske som lever bak rusen. Ingen trenger medfølelse, men følelsen av å bli behandlet som et likeverdig menneske.

Så hva med et smil, et nikk eller spør hvordan de har det som menneske.

Stopp opp ei stund og tenk over at her er det mennesker på lik linje med oss andre, det eneste som skiller oss er at de har rusen.

For oss som står de nært er de godt å se at noen bryr seg !

Så vil vi takke alle våre gode støttespillere, samarbeidspartnere og alle dere andre en

GOD JUL!

Foreningen Mot Stoff Innherred