Sjansespill med tjenestetilbudet

Kjell J. Vang, logobilde 

Debatt

Samtlige Arbeiderparti-representanter ga uttrykk for dyp bekymring under budsjettbehandlingen forrige mandag. Rådmannen har fått i oppgave å kutte tjenestetilbudet tilsvarende 10,5 millioner. Hvilket tilbud det konkret gjelder, er det ingen som vet. Minst av alle forslagsstillerne i Sp, H, MDG, V, Frp og John Hermann.

Det er likevel på sin plass å frykte for de ulovpålagte oppgavene. Verdal kommune har gjennom mange år satset på forebygging, spesielt i oppvekstsektoren. Kommunen har opprettet og driftet et mangfold av tiltak. Ungdomshuset Panzer, Statement, Svett ilag, Sommerjobb til ungdom, Kjør for livet og Sisters er blant tiltakene som sørger for et godt ungdomsmiljø og forebygger uønsket utvikling. Nå risikerer vi at de enten bli svekket, eller i verste fall nedlagt, som følge av potensielle kutt i personalressurser på rådhuset.

På spørsmål om hvordan det blir i tiden som kommer, svarer Marit Voll «Vi tenker at kommunestyret blir mer spennende fremover». Så kan man spørre seg om denne spenningen er til det beste for innbyggerne. For det er innbyggernes velferdstilbud politikernes vedtak går ut over. Det er ikke sikkert verdalingene er tjent med høy grad av spenning, noen ganger er forutsigbarhet til det beste.

Budsjettbehandlingen endte kort og godt med tidenes investeringsløp, store løft i helse- og oppvekstsektoren, uten at rådmannen får personalressurser til å gjennomføre. Konsekvensene er under utredning. Hvem som faller og hvem som står, er et mysterium inntil videre - til stor belastning for ansatte. Enkelte politikere tror de kan ta ut 10,5 millioner uten at det merkes, det er i beste fall naivt.

Verdal Arbeiderparti beklager måten kommunestyrets flertall har håndtert årets budsjettprosess på. Det ligger en rekke – ikke utredede – innstrammingskrav som vil ramme tjenestetilbudet til innbyggerne og de ansattes arbeidsforhold.

Jeg spår at forholdet mellom politisk spill og innbyggernes interesser vil gjøre seg gjeldene i langt større grad det kommende året. Arbeiderpartiet vil alltid sette kommunenes og innbyggernes interesser først!

Fatima Almanea

Kommunestyremedlem (Ap)