Dagens leder

Klart for historiens siste og den første

Redaktøren ser på nye Trøndelag med spente øyne.
Debatt

Det skrives mye historie om dagen her i Trøndelag. Fylkessammenslåinga som trer i kraft fra nyttår utløser jo endringer innenfor likt og ulikt. Alt fra frivillige organisasjoner til statlige og fylkeskommunal etater går over i en ny fase. I dagene og ukene framover vil nok mange gjenta frasen som jeg i går observerte i en epost fra Nav: «Her er historiens siste pressemelding om arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag.»

Det er all grunn til å være spent på det som nå skjer. Endringene som følger av større enheter i en større geografi vil vi nok alle merke i mer og mindre grad. Noen gir uttrykk for store forventninger til det som nå skal komme. Andre igjen har et mer avmålt og likegyldig forhold til det. Vi har også dem som er svært skeptisk, nærmest en frykt for det som kommer. Når resultatet ble som det ble er dette naturlige reaksjoner.

Spennende og krevende. Det nye fylkestinget er allerede i gang med sitt arbeid og har hatt flere møter. Om de har kommet godt i gang kommer nok an på øynene som ser. Det er krevende det de har satt i gang. Rammebetingelsene virker klart dårligere for ett Trøndelag enn det et sør- og et nordfylke hadde å rutte med før sammenslåingen. Det er også store forskjeller på standarder og kvalitet på de tjenester som er levert.

I nord, for eksempel, har vi mange års forsprang når det gjelder tidsriktige skolebygg. Og mens vi ser en framtidig nedgang i elevtall nesten over hele linja, på samme måte som utkantene i sørfylket, er det ventet en kraftig vekst i Trondheimsområdet. Det kan bli problemer av sånn om/når krybba begynner å bli tom. Hvem som blir taper og hvem som blir vinner i den prioriteringskampen er det kanskje lett å gjette seg til.

Kort veg. Snart får vi ny fylkesmann, ny idrettskrets, nytt Nav, nytt ditt og nytt datt. Om vi får en større geografi å forholde oss til, er de fysiske avstandene de samme. Heldigvis, er det nok riktig å si, for oss som bor sentralt på Innherred. Vi ligger på den mest attraktive aksen i det nye Trøndelag. Fører sammenslåingen til at den mentale avstanden blir mindre enn den er følt så langt, skal vi være glade for det. Det gir opplagt noen muligheter for den som evner å nytte dem. Dem er det bare å ønske lykke til.