Trafikksikker kommune

Debatt

Norge er verdensledende innen trafikksikkerhet på veg. Ingen andre land hadde i 2015 lavere risiko for å omkomme i vegtrafikken målt i drepte per million innbygger. I nyere tid har vi aldri hatt et like lavt antall trafikkdrepte på norske veger som i 2015 og en økning på 18 i 2016. Like fullt er omfanget av tapte liv uakseptabelt og tallet bør ned i 2018.

Levanger kommune prøver derfor å bidra til å bedre denne statistikken og onsdag 20. desember fikk Levanger kommune tittelen «Trafikksikker kommune» av Trygg Trafikk. Arbeidet med å forankre arbeidet videre i kommunens etater, lag og foreninger, næringsliv i kommunen og blant folk flest starter nå.

Kommunen har gjennomført et godt arbeid i forkant med brei involvering innad i kommunen og høstet lovord i forbindelse med arbeidet som er nedlagt i 2017 for å oppnå denne statusen. Det viktigste arbeidet gjenstår med å involvere kommunens innbyggere i dette viktige arbeidet.

Det er ikke bare fysiske tiltak som kreves, men også holdningsskapende tiltak. Bli med folkens og gjør vår kommune mer trafikksikker i 2018.

Gunnar Løvås