Innlegg

Blank løgn eller ulik forståelse?

Det bygger selvsagt ikke broer når man bruker slike betegnelser om politiske kollegaer og partier, skriver Ap-lederen.

Logobilde Knut Johansson, leder Verdal Arbeiderparti 

Debatt

Senterpartiet har i to ulike innlegg etter det borgerlige budsjettvedtaket de var med å danne flertall for, valgt å ha fokus på debattklimaet i Verdal, nå sist ved formannskapsmedlem og kommunestyrerepresentant Pål Sverre Fikse. Hvor stor bekymringen i Senterpartiet egentlig er over debattklimaet er for meg noe usikkert, da Fikse beskylder Arbeiderpartiet for å fare med blank løgn og bevisst lyve for å sverte meningsmotstandere. Det bygger selvsagt ikke broer når man bruker slike betegnelser om politiske kollegaer og partier, og respekten for at man kan ha ulik forståelse er fraværende.

Fikse sin påstand om at en økning i eiendomsskatten på 10,5 millioner vil være en betydelig skatteskjerpelse for alle innbyggerne i Verdal kunne jeg lett ha falt i fellen for å sette en merkelapp på, men jeg nøyer meg med å si at det er jeg uenig i. Hva som er en betydelig skjerpelse er vel også et begrep som man kan ha ulik mening om. «Å fortsette med det samme eiendomsskattenivået er da på ingen måte et skattekutt» hevder Fikse. Skal man følge den logikken, så kan man si det samme om barnetrygdnivået, at å fortsette på samme nivå i 2018 som i 1996 på 970 kr pr måned på ingen måte innebærer en svekkelse av barnetrygden, heller ikke som en omfordelingsordning, mener Senterpartiet virkelig det?

Vi kan godt være uenige skriver Fikse, det er jeg enig med ham i. Men for å avklare om man faktisk er uenig i sak så fordrer det at man lytter til hverandre, spør om det som synes uklart eller ubesvart, og svarer på de spørsmål som stilles til en. Det handler også om en gjensidig respekt for hverandre. Stadige unnlatelser på å svare, eller å hekte merkelapper på meningsmotstandere i stedet for å argumentere på sak, bidrar ikke til et bedre debattklima og sannsynligvis heller ikke til de beste løsninger for innbyggerne i Verdal.

I oppstarten av «nye Verdal» og det historiske velferdsløftet kommunen skal gjennomføre, er altså årets julegave fra Senterpartiet og de øvrige i budsjettflertallet kutt i velferdstjenester. De prioriterer kutt i skatteinngangen til kommunen og betaler med velferdskutt for innbyggerne, men hvor disse kuttene kommer vil de ennå ikke gi svar på.

Med makt følger ansvar, med ansvar så følger også omsorg for sine, har jeg lært av mine forfedre. Både de ansatte og ikke minst innbyggerne, hadde fortjent trygghet og ikke usikkerhet på hva konsekvensene av budsjettvedtaket innebærer, og med det en bedre omtanke og omsorg ved inngangen til julehelgen fra et samlet ansvarlig politisk nivå i kommunen. Det er nok ikke et overkommelig mål i år, men kanskje til neste jul? Skal vi komme dit så må alle politikere og partier ta sitt helhetlige ansvar for de vedtak man er med på, med de konsekvenser det har. Det som er åpenbart fra et politisk ståsted er ikke nødvendigvis det sett fra en litt annen politisk vinkel. Et enkeltvedtak kan ha konsekvenser utover vedtaket i seg selv, et begrep kan forstås på ulik måte, er det åpenbare åpenbart?

Leder Verdal Arbeiderparti