Innlegg

Joda, vi er her, og har tilbud om litt av hvert

Hei, og takk for at du spør om rus og psykisk helsetjeneste i Levanger.
Debatt

Jovisst har vi tjenester. Om enn litt redusert etter 2014, så eksisterer det. Det var mye i media om tjenester til de med rus og psykisk helseutfordring i 2014 i Levanger, men da ikke positivt.

Dette er to fagfelt som har vært i konstant opptrapping og endring siden 2004, og man har hatt mange prosjekter med bakgrunn i opptrappingsmidler som ikke har vært låst til faget, men som etterhvert har kommet inn som frie midler til kommunen- derfor kan kommunene bestemme selv hva de bruker pengene til. Dette har medført at både dårlig fungerende, og velfungerende (Dagsverket, Bo-Veileder, Miljøarbeid Ungdom) ble radert bort i budsjett. Så det er politikere,og helseledelsen som avgjør hvor mye som brukes i de ulike kommunene.

I tillegg har vi en dårlig fungerende nettside - vanskelig å finne frem, og gammelt og nytt ligger om hverandre. Så jeg skjønner det kan være vanskelig å finne frem, men noe beskrivelse av kommunens rus og psykisk helsetjeneste ligger der.

Hva har vi så i Levanger: Kommunen har delt tjenestene i 0-18 år og 18+. 0-18 som er BAFA (Barne- og familietjenesten) sitt område - her jobber det spesifikt to flotte ungdomskontakter som er ute blant ungdommene våre i Kommunene, og som samarbeider med politi om f.eks ruskontrakter som alternativ til straff. De jobber også tett sammen med oss som jobber med 18 +, spesielt i aldersgruppen 16-18 år. BAFA jobber nok mere med rus og psykiske helse, men jeg konsentrer meg her mest om 16 + i beskrivelsen.

Rusteamet i Levanger er en del av Psykisk helse og oppfølgingstjenesten i Levanger - rusteam og psyskisk helseteam - med 15 ansatte med lang og bred kompetanse innen feltet - Levanger har vært priviligert med lite utskifting annet enn de som har måttet gå p.g.a budsjettendringer.

I rusteamet jobber det fem personer. Disse jobber f.eks forebyggende med å delta ved alle ungdomsskolenes temakvelder om rus, sammen med politi, helsesøster og ungdomskontaktene.

Rustjenesten for 18+ har ukentlige faste møter med politi, NAV, barnevern og ungdoms-kontaktene. De jobber med de som har store og kompliserte utfordringer med rus, bistår med søknader til rehabilitering, er med på møter, koordinerer ansvars-grupper, jobber med tvangssaker og samarbeider tett med andre tjenester i kommunen som også bistår samme menneskene. De jobber med de som er på vei ut at rusutfordringer, og de som har kommet seg ut, men trenger ulik for for bistand.

Rusteamet har egen åpningstid for droppinn helsehjelp - hvor det er bare er å banke på døra. Rusteamet har lokaler i 2. etg ved Biblioteket.

Psykisk helseteam holder til i underetasjen ved Kirkegata 11, den gamle byskolen. Her er det 5 terapeuter med ulike kompetansefelt innen psykisk helse og avhgighetsproblematikk. De jobber med behandling, støtte, veiledning, koordinering. Det er fra 1/ 1-18 etablert Rask Psykisk helsehjelp som er en metode som medfører lav terskel for å få bistand, er forskningsfundamentert og anbefalt av Helsedirektoratet.

Vi har noe som heter LOSEN - et tilbud til de som er i en rehabiliteringsfase og som har klare mål.

Vi har Kontakten - som er åpent mandager og onsdager - et lavterskel tiltak for alle, men rusfritt.

Vi har fått ansatt en brukerkonsulent i 50 prosent stilling, noe som mange tjenestemottakere setter stor pris på, det kan være fint å snakke med noen som har kjent selv hvor skoen trykker.

Det er nettopp utlyst psykologstilling hos oss.

I Psykisk helse og oppfølgingstjenesten skal vi ha høy faglig kompetanse, bistå mennesker med kompliserte og lette utfordringer,være veileder for andre i kommunen på feltet, være bindeledd mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen på fagfeltet.

Når det gjelder jula er det ikke noe spesifikke tjenester igangsatt. Men vi samarbeider med f.eks Røde Kors som har julefeiring i sine lokaler, vi bistår med å dele ut julegaver mottatt fra Levangers unge sanitetsgruppe. Man kan ikke sammenligne Levanger med Trondheim eller Oslo, da det i store byer er en mer utstrakt bruk av frivillige organisasjoner. Men, her har vi nok også noe å gå på.

Kommunen deltar i det nasjonale prosjektet BrukerPlan, som er undersøkelser rundt fagene psykisk helse og rus-tjenester i kommune. I tillegg er det nettopp gjort en tilfredshetsundersøkelse av de som mottar tjenester inne rusfeltet i Levanger, v.h.a KORUS. Det finnes sikkert noen offentlige tall her etterhvert.

Undrer dere på mer er det bare å ta kontakt enten ved Rusteamet eller Psykisk helseteam, det setter vi pris på.

Torhild Grevskott