Litt av en julegave fra det nye fylkestinget

Trøndelag fylke fjerner tannbehandlingstilbud til personer med alvorlige psykiske lidelser.

Loogbilde Svein Otto Nilsen 

Debatt

Den offentlige tannhelsetjenesten i de to trøndelagsfylkene har gitt ulikt tilbud til psykiatriske pasienter i poliklinisk behandling.

I Sør-Trøndelag har denne gruppen fått tilbud om vederlagsfri tannbehandling, mens tannhelsetjenesten i Nord-Trøndelag har ikke gitt slikt tilbud.

Dette skyldes ulik tolkning av tannhelsetjenesteloven.

Reformer innen psykisk helsevern har medført nedbygging av heldøgns institusjonsplasser innen psykiatrien til fordel for blant annet distrikts psykiatriske sentre (DPS), slik at mange pasienter med alvorlige psykiske lidelser, som tidligere var langtidspasienter i institusjoner, nå behandles poliklinisk eller med korttidsopphold på institusjon.

Dermed har de i følge lovens bokstav ikke lenger rett til et oppsøkende og gratis tannhelsetjenestetilbud.

Trøndelag fylkeskommune burde forholde seg til det som oppfattes å være lovens intensjon at personer med alvorlige psykiske lidelser skal få vederlagsfri behandling i den offentlige tannhelsetjenesten.

Det betyr at psykiatriske pasienter som behandles poliklinisk eller med korttidsopphold på institusjon burde ha fått gratis behandling i den offentlige tannhelsetjenesten i fylket Trøndelag.

Dessverre så stemte flertallet i fylkestinget med Arbeiderpartiet i spissen i mot forslaget 14. desember om å gi et slikt tilbud. Dette kan gi store konsekvenser for en meget stor gruppe.

Dette er litt av en julegave fra det nye fylkestinget.

Svein Otto Nilsen

Fylkestingsmedlem for Pensjonistpartiet i TRØNDELAG