Innlegg

Det mangler fortsatt to ting på Jamtvegen

Debatt

Med all respekt; takk til Statens Vegvesen, Nord – Trøndelag Fylke og Levanger kommune, som i fellesskap fikk til nytt vegdekke på Jamtvegen fra avkjøringen fra Okkenhaugvegen og til toppen av Kvivlebakken.

Med det reduserte man faren for trafikkulykker med 70 prosent, men det mangler to ting som man bør gjøre noe med, nemlig gatelys og et forbud for store lastebiler.

A) Et helhetlig gatelys; en helhetlig gatebelysning ved avkjøringen fra Okkenhaugvegen mot Jamtvegen betyr mye for trafikksikkerheten, spesielt i den mørke årstiden.

B) Forbud mot store lastebiler; spesielt tømmertransport, store lastebiler som frakter anleggsmaskiner og trailere med henger.

Jamtvegen i sin nåværende helhet er ikke dimensjonert for større biler enn personbiler og varebiler, og ved møte med store lastebiler er det store problemer med å passere hverandre, noe som resulterer i at personbiler stopper opp på kanten av vegen.

Dette blir verre når vinterhalvåret setter inn, selv om vegen er nesten som ny etter at man la på nytt dekke, men det hjelper ikke så lenge vegen ikke har plass.

Levanger FrP mener at med en helhetlig gatebelysning og et forbud for store lastebiler vil være en god indikator på en bedre og mere trafikksikker veg, som ferdes både av syklister, gående i tillegg til personbiler.

Janne Jørstad

Harald Berg

Levanger FrP