Nå må det bygges tillit og troverdighet

Det blir spennende å se om den nasjonale tillitskrisen vil ha noe å si for våre to delvis Ap-styrte kommuner, skriver Anja H. Helland.
Debatt

Politikk handler som kjent i stor grad om tillit og troverdighet. Velgerne må ha tillit til at de som skal forvalte makt og ta de riktige og viktige beslutningene, gjør akkurat det. Og de som skal forvalte må selvsagt fremstå som troverdige. Vi må tro på dem og det de sier.

Hvis NRK sin januarmåling er representativ har Arbeiderpartiet nå en oppslutning på 20,1 prosent. De har mistet 314921 av de velgerne som stemte på partiet for 120 dager siden og ville gjort sitt dårligste valg på 94 år. Giske-saken og håndteringen av den er siste tilskudd, men partiet slet som kjent også før det.

Må samle seg igjen. Man får inntrykk av et arbeiderparti i kaos, hvor alle peker på alle. Den røde tråden – og politikken – er ikke enkel å få tak på om dagen. Forleden kunne man se at Støre ga et stikk mot sin forgjenger Stoltenberg. Og for et par dager siden tok partiets største fylkeslag, Trøndelag, til orde for at tilliten til alle sentralstyremedlemmene må vurderes. Det er ikke enkelt for velgerne å ha tillit til et parti som ikke engang ser ut til å ha tillit til sine egne. Det kan ikke sies på annen måte enn at det er en tillitskrise.

Risiko for demokratiet. Det er en møysommelig prosess partiet nå skal igjennom, og som de selvsagt er smertelig klar over. Man skal enes om Giskes etterfølger i flere verv. Og ikke minst så er det åpenbart mange velgere, eller potensielle velgere, som igjen må overbevises om dette er partiet man vil ha ved roret. Tillit må bygges over tid, og kontinuerlig. Det er risikosport for det enkelte parti å ta for lett på dette, og ikke minst er det en risiko for demokratiet vårt. Det blir nå spennende å se om den nasjonale tillitskrisen vil ha noe å si for våre to delvis Ap-styrte kommuner. Man må gå ut ifra at partiet har mistet en del velgere også her, selv om sakskartet kan fortone seg annerledes nasjonalt og lokalt. Det vil nesten være rart om tapet av tillit til partiet nasjonalt ikke vil vises lokalt. Samtidig har lokalpolitikerne større forutsetninger for å bygge tillit gjennom en åpen og anerkjennende dialog med sine innbyggere, da nærheten til folket er større enn i nasjonalpolitikken.