Innlegg

Ja, vi kan lære av svenskene om veg

Men innsenderne mener Levangers varaordfører glemte én ting.
Debatt

Varaordfører Alf Magnar Reberg ga uttrykk for interessante synspunkter i artikkel i Trønderavisa 04.01.18. Han mener vi bør kopiere svenskenes arealeffektive kryss ved bygging av ny E6. Vi er enig i det.

Men det han ikke nevnte, var den arealbesparende og fleksible 3-felts E14 mot Østersund, med midtdeler og hastighet opp mot 100 km/t. En utmerket 3 felts vei.

3 felts vei som veksler mellom 1 og 2 felt i samme og motsatt retning, gir stor fleksibilitet og sparer matjord.

Og med hastighet opp mot 90 -100 km/t kommer de fleste fort nok frem.

Trailere og busser er plombert for maks hastighet 90 km/t.

Reberg mener foreslått trasé fra Åsen til Gråmyra er bra, men erkjenner at traseen videre fra Gråmyra og nordover stjeler mye dyrkajord.

Vi mener vern av matjord må ha aller høyest prioritet, og oppfordrer våre politikere i Levanger til å velge 3 felts vei langs eksisterende E6 som veksler mellom 1 og 2 felt i samme og motsatt retning. Det valget fremstår for oss som det beste for å ta vare på matjord, kulturlandskap, viltet og friluftsinteresser. Dessuten er det billigst, og minst inngripende overfor innbyggerne.

Øyvind Gilberg

Audun Sneve

Vilde Heggdal Sneve

Hans Martin Vie

Nils Glæstad

Oddvar Sneve

Hans Petter Vie