Innlegg

– Diskusjonen blir ikke lettere når han drar mobbekortet

Debatt

Tilsvar til Arne Okkenhaug sitt innlegg i Innherred 01.02.

Mener kollegene til tider driver mobbing av ledelsen

Arne Okkenhaug ser med stigende uro på omtalen av egen arbeidsplass i media.


Diskusjonen blir ikke lettere når han drar «mobbekortet» - ei heller når han omtaler legene som «legestanden». Jeg har arbeidet som legespesialist ved Sykehuset Levanger i snart 18 år - og har hatt som mål å gi pasientene den beste behandlingen som kan tilbys, det er og har vært min og mine kollegaers primære mål.

Det er pasientenes behov som gjør at vi arbeider ved sykehuset! Jeg er sterkt bekymret for utviklingen ved Sykehuset Levanger, det har blitt vanskeligere å utøve gode tjenester! At man får en ny ledelse med begrenset medisinsk kunnskap kan man i en periode leve med - kunnskap kan man tilegne seg.

At tilegnelsen av kunnskap uteblir gir grunn til uro og bekymring, da mangler man interesse for eller vilje til ny læring ! At lederne skal ha egnethet for jobben er en selvfølgelighet. Men det er ikke slik Okkenhaug skriver at det alene er tilstrekkelig for å være en god leder. Spesialkunnskap må til for å lede de mest komplekse enhetene i et sykehus.

I spesialisthelsetjenesten må spesialistene være premissleverandører for tjenesten . Er man uenig i det får man kalle tjenesten noe annet og gi den et annet innhold.

Bernt Melby

Legespesialist