– Informasjonen du mente var feil var det jo nettopp du som kom med

Terje Carlsen fortsetter ordskiftet om Skårstad-saken, testing og uklarheter.

Byline bilde kronikk. Terje Carlsen 

Debatt

Energiske Ola Ødegaard skriver i avisa Innherred 6. februar: «(…)Carlsen skriver at «Skårstad skal ha blitt testet på Røstad i 1960». Det er ikke riktig. Torbjørn Skårstad ble aldri testet på Røstad off. Skole for evneveike, og han ble i det hele tatt aldri testet hverken før eller under oppholdet på de to spesialskolene han var plassert på, Røstad off. Skole og Ekne off. Skole(…)»..

Innlegg

Ikke helt riktig av Carlsen om Skårstad-saken

Det påpeker Ola Ødegaard.


Til meg skrev Ola Ødegaard 28. januar i år: «Hei Terje, og takk for din mail. Torbjørn ble testet i 1959, og søkt inn på spesialskolene da, men kom ikke inn før i 1960. God bedring, Terje! mvh Ola Ødegaard». Jeg har kopi av mailen.

Altså ble Torbjørn Skårstad testet i 1959, ifølge tidligere generalsekretær Ola Ødegaard. Mitt forehavende har vært å vise at det finnes et erstatningsrettsliggrunnlag for Torbjørn Skårstads krav overfor Levanger kommune, og påvise mangler ved de evnetester som fantes på den tiden.

Likevel: Ola Ødegaard og jeg står sammen i kampen for at Torbjørn Skårstad skal få den erstatning han har krav på fra Levanger kommune. Ola er en inspirerende kar å samarbeide med. Jeg har derfor i denne omgang basert meg på tillit til at korrespondansen er korrekt. Det gjør jeg vanligvis ikke. I fortsettelsen vil jeg naturligvis ha innsyn i originaldokumentene før jeg skriver nye artikler.