Da er vi på et veldig interessant spor

Redaktøren skriver om byggingen av nye Trøndelag.

  Foto: IH

Debatt

Samtidig med at ordførerne i Verdal, Levanger og Stjørdal møttes på Stiklestad til et konstituerende møte i det nye Midt-Trøndelag Regionråd, går det forlydender om at det nye regionsamarbeidet kan bli langt større. Nå har også Steinkjer endelig kommet på dette sporet. Dermed kan det gå mot et kommunesamarbeid som omfatter alle kommunene fra Snåsa i nord til Tydal i sør. Det kan bli en slagkraftig stemme i det nye Trøndelag.

Sterke reaksjoner. Det har vært interessant å følge diskusjonen om den nye regionen på nært hold. Utgangspunktet for endringen er fylkeskommunens og statens ønske om å møte de trønderske kommunene som regioner, ikke hver for seg. I Namdalen, som tidligere besto av tre regioner, ble kommunene tidlig enige om å gå sammen til en region og ett råd. Steinkjer, som før var sammen med Verran, Snåsa og Inderøy, hadde et ønske om å få Levanger og Verdal på sitt lag. Reaksjonene fra ordfører Bjørn Arild Gram og miljøet rundt ham var sterke da Bjørn Iversen og Robert Svarva heller vendte seg mot Ivar Vigdenes i Stjørdal. De ville heller ha et sørvendt blikk i nyfylket, da de mente det gagnet våre kommuner mest.

Satt langt inne. Levanger, Verdal og Stjørdal trosset reaksjonene fra Steinkjer. De fant hverandre i Midt-Trøndelag Regionråd. Men hele tida, fra slutten av september og fram til i dag, har de vært tydelige på at dette samarbeidet kunne ha åpning for flere kommuner. Invitasjonen gikk også til ordfører Gram i Steinkjer. Han kastet seg ikke på invitten med en gang. Det er en viss kiving mellom Stjørdal og Steinkjer. Det fikk nok også et visst overslag til denne saken. Derfor tok det litt tid, og satt nok langt inne, før steinkjerordføreren innså at dette var den beste løsningen også for hans kommune slik saken hadde utviklet seg.

Nå bygges det nye Trøndelag. Mye spenning er knyttet til maktforholdet mellom storbyen Trondheim, fylkestinget og resten av Trøndelag. Her er det viktig å posisjonere seg. I noen sammenhenger er det viktig å danne en motvekt. Det kan bli det om alle kommunene langs fjorden evner å tale med en stemme i viktige spørsmål.

Det er utfordrende å få dette til. Lykkes man kan en slik storregion bli et viktig verktøy for oss framover.