Dagens leder

Ha et varmt hjerte, men hodet kaldt

Gjør en innsats sammen, og koordinert under lensmannens ledelse.
Debatt

De siste dagene har vi hørt mye om en uheldig utvikling i ungdomsmiljøet i Verdal. Dette ble for alvor gjort kjent gjennom store oppslag i både Trønder-Avisa og Adresseavisen sist torsdag. Også lokalavisa vier dette stor oppmerksomhet på våre nettsider og i dagens avis. Vi får vite om en gruppe med unge mennesker i bygda som på flere ulike måter gjør seg bemerket gjennom sin oppførsel. Det er også mange som nå melder seg på, som vil ta det vonde ved roten for å unngå at det får spre seg og bli større.


– Alle ungdommer er like fantastiske

Anette Tiller Skjervø mener det er lite lurt å sette ungdommer i bås.

Gode intensjoner. Det siste er i utgangspunktet bra. Det er nok ulike grunner til at de forskjellige engasjerer seg. Jeg velger å tro at alles intensjon er god. Både av hensyn til de som nå er havnet litt på skråplanet, men ikke minst av hensyn til de mange hundre ungdommene som ikke er der. Jeg har likevel lyst til å bære fram et aldri så lite «men» oppe i det hele. Vi må ikke gjøre saken og problemene større enn de er, samtidig som vi ikke avdramatiserer alt. Dette er en vanskelig balansegang. Jeg kjenner på det når jeg prøver å sette ord på hva som bør og hva som ikke bør gjøres, slik at vi unngår å trå feil.

Ber voksne stille opp i sentrum

Setter inn flere tiltak for å få slutt på problemene i ungdomsmiljøet.  

Politiets rolle. Det er mange forskjellige instanser, og mange ulike roller opp mot de unge, som nå er på banen. Da er det også naturlig at det på bygda går ulike historier og etableres flere sannheter om det som foregår, det som blir gjort og det som ikke blir gjort. Politiet har og har hatt en sentral rolle i dette. Jeg synes lensmann Knut Olav Røstad har en svært fornuftig tilnærming i det han forteller til lokalavisa i dag. Jeg tror det er lurt å velge å stole på lensmannens dømmekraft. Det vil være naturlig at det er han og hans folk som også i fortsettelsen har den viktigste rollen når en skal finne vegen videre. Det er mange som melder seg for å gjøre en innsats. Som ønsker å bidra til at ting kan bli bedre. Det er bra. Men gjør det sammen, og koordinert under lensmannens ledelse.

– Nå må foreldrene på banen

Uheldig adferd skal stoppes før det skaper større problemer.

Historien. Verdalssamfunnet drar med seg gamle historier om ungdomsproblemer. Det skal lite til for å bli minnet på forhold som ligger 20–30 år tilbake i tid. Vi ser tendens til det i en del av det som dras fram i kjølvannet av det som nå skjer. Vi må ikke overdrive den sammenligningen. Jeg synes ikke det er noen grunn til det.

(Lederkommentar i Innherred 10. februar 2018)