Innlegg

Svar til Bakke Kristiansen

Verdalskalk går i rette med regnestykker og påstander.
Debatt

Når det fremmes uriktige påstander om vår virksomhet, forbeholder vi oss retten til å imøtegå disse. Det at påstandene fra 20. desember fremmes på nytt i Per Bakke Kristiansens innlegg 1. februar i Innherred, gjør de dessverre ikke mer riktig. Vi beklager at Bakke Kristiansen føler innlegget sitt seg stemplet useriøst og full av faktafeil, men vi kan fortsatt ikke la disse påstandene stå ubesvart.

Konsekvenser av transporten. SINTEFs første rapport viser en konsekvensanalyse av vår transport. Misforståelsen knyttet til Bakkes tall for transport, skyldes sammenblanding av gjennomsnittlig årsdøgnstrafikk (ÅDT) og transport pr. driftsdøgn. Misforståelsen kan enklest synliggjøres med selve regnestykket:

46 tonn x 365 dager (årsdøgn) x 232 passeringer / 2 (kun 1 passering med lass) = 1,95 mill. tonn

I tillegg kommer 0,05 mill. tonn i direkte salg fra vårt anlegg i Tromsdalen.

Her kan du lese innlegget til Per Bakke Kristiansen: – Viser ikke dette at jeg hadde rett i at de kjøpte bil for å kjøre på dispensasjon?

Bakkes tall for ÅDT på 270 passeringer vil gi 2,26 mill. tonn og gir dermed følgefeil for de øvrige beregningene. Årsaken til at ÅDT benyttes i rapporten, er at dette benyttes av Statens Vegvesen som måleenhet. For å kunne sammenlikne våre tall med de offisielle tallene fra vegmyndighetene, må vi benytte samme måleenhet. Verdalskalk er selvfølgelig klar over at ÅDT ikke viser antall biler pr. driftstime, ettersom virkedager og driftstid ikke utgjør 365 dager i året. Dette er også presisert i rapporten fra SINTEF. For støy er det liknende misforståelser i innlegget av Bakke Kristiansen, da han ikke har basert seg på de nyeste og mest detaljerte støydataene.


Ny bil. Verdalskalk investerer kontinuerlig i nytt materiell tilknyttet vår virksomhet, noe som også inkluderer bilparken. Det er en vesentlig forskjell på hva en bil er dimensjonert for og hva den transporterer. Selskapet har og forholder seg til en gjeldende dispensasjon for 70 tonns totalvekt. Det betyr at alle våre vogntog skal være dimensjonert for å frakte minimum denne totalvekten, mens totalvekten er begrenset av dispensasjonen.

Vi oppfordrer alle som har interesse i saken å gå inn på vår hjemmeside å lese det nylige publiserte nyhetsbrevet og SINTEF-rapportene i sin helhet. På den måten vil man kunne få tilgang til det fullstendige faktagrunnlaget. Er det spørsmål knyttet til beregningene, så nøl ikke med å ta kontakt med oss.

Geir Olav Jensen

Daglig leder, Verdalskalk AS