Innlegg

Direktørens brev

Det er ett punkt som mangler i rekken av erkjennelser fra helsedirektør Aas, mener overlege ved Sykehuset Levanger.

Overlege Bernt Melby ved Sykehuset Levanger utfordrer direktør Torbjørn Aas: Er han den rette til å lede foretaket?  Foto: Roger M. Svendsen

Debatt

Svar på Torbjørn Aas sitt brev i Innherred 10.02.2018 - også sendt til alle ansatte i helseforetaket


Dette er brevet fra direktøren til de sykehusansatte

Torbjørn Aas har skrevet til sine kolleger i Helse Nord-Trøndelag, og lover å ta lærdom av situasjonen.

Torbjørn Aas har etter vel to år som øverste leder av helseforetaket kommet til følgende erkjennelser, applaudert av sykepleierforbundet i samme avisutgave:
  • Jeg kunne ha gjort mye annerledes og bedre
  • Jeg har ikke i tilstrekkelig grad involvert fagkompetanse i beslutningsprosessene
  • Jeg har ikke vært synlig
  • Jeg har ikke vært tilgjengelig
  • Jeg har ikke forberedt sakene til styret godt nok
  • Jeg har ikke involvert legene i ledelse i ønsket grad
  • Jeg har ikke hatt et godt nok samarbeid med den norske legeforening

Innlegg

«Han reagerer først når han får kniven på strupen»

Leger ved Sykehuset Levanger forklarer hvorfor de fortsatt ikke har tillit til direktøren.

I denne rekken av erkjennelser mangler det et punkt:
  • Er jeg rett person til å lede foretaket?

Brevet ble positivt mottatt

Sykepleierne applauderer direktørbrevet.

Dagens situasjon er dessverre blitt svært vanskelig for alle parter.

Bernt Melby

overlege