Hestekur i Levanger

Svaret fra de rødgrønne er som alltid - økning av eiendomsskatten. Istedet må det settes tæring etter næring, mener Høyre-lederen.

Kjell J. Vang, logobilde 

Debatt

For to uker siden ble fjorårets regnskapstall for Levanger kommune presentert i formannskapsmøtet. Der ble det presentert et knøttlite overskudd på 2,7 millioner av en omsetning på over en milliard. Økonomisjef Arnstein Kjeldsen sa rett ut at resultatet var elendig.

I formannskapsmøtet 7.3. ble det varslet at hvis kommunen skal levere et resultat i henhold til budsjett for 2018 må det spares inn 30 millioner resten av dette året.

I tillegg lovte ordføreren, Robert Svarva (Ap) i nyttårsintervjuet i Innherred 2. januar at Skogn Helsetun skal gjenåpnes. Sitat «Det vil si, det blir helt sikkert åpnet igjen på Skogn» I følge helsesjefen vil dette medføre en ekstrautgift pr. år på 25-30 millioner. Da er vi oppe i totalt 60 millioner som må innspares.

Det er ingen tvil om at det er behov for flere sykehjemsplasser i kommunen, men hvor skal pengene hentes?

Når alle investeringsvedtak er gjennomført vil kommunen ha ca. 2,5 milliarder i lån. Stort sett alle økonomer som uttaler seg om renteutviklingen framover mener at vi kan få flere renteøkninger. Den første allerede tidlig på høsten. Med 2,5 milliarder i gjeld vil en renteoppgang på bare 1% bety 25 millioner i ekstra renteutgift. Legger vi dette til de 60 millionene som allerede er tatt inn i regnestykket er vi oppe i 85 millioner som må innspares. I tillegg skal vi betale avdrag på våre lån!

Det har i nesten hvert eneste kommunestyremøte de to siste årene vært oppe saker til behandling der kommunen enten skal øke lånerammen på allerede planlagte investeringer eller ta opp nye lån for å investere i ikke lovpålagte oppgaver.

Noen eksempler:

97 millioner til bygging av sykkelvelodrom (lånefinansiering)

11 millioner til kjøp av privat barnehage (lå ånefinansiert)

Økning av lånerammen fra 12 til 18 millioner på renoveringen av Breidablikktunet (økning av lånerammen).

Ingen av disse låneopptakene gir kommunen lavere driftskostnader.

Det rødgrønne flertallet i kommunen er i ferd med å føre kommunen inn på Robeklista – og det på 1. klasse! Hadde det vært en privatperson som hadde styrt økonomien på samme måte hadde han blitt kjendis på Luksusfellen!

Hva blir det neste? Svaret fra den rødgrønne siden i politikken vil som alltid være – økning av eiendomsskatten.

Dette vil ikke få støtte fra Høyre. Kommunen må sette tæring etter næring og få ned kostnadene.

Samtidig må vi stoppe den uhemmede og ukritiske viljen til å øke låneopptaket. Det er faktisk lov å si nei til økte utgifter når vi ikke har penger!

Knut Hjelmstad

Gruppeleder Høyre Levanger