Dagens leder

Black Box eller en blekkboks på havna

Det må også stå på viljen og på realitetene.
Debatt

Riv «blekkboksen» og legg til rette for at tomta kan huse et kulturhus, sammen med et nytt hotell. Utsagnet fra Per Olav Gilstad var noe av det som falt etter frokostmøtet i kommunestyresalen i Levanger i går. Der var næringsdrivende invitert for å få presentert nye planer for ytre havn, et bolig og næringsområde som er beskrevet som selve indrefileten på Innherred.


Forutsigbarhet i utbyggingssaker

Dagens leder handler om når det uforutsigbare blir det mest forutsigbare.

Rett nok skal kjøtt modnes, men til og med indrefilet som blir liggende for lenge blir harsk. TIl høsten er det sju år siden reguleringsplanen for havna ble politisk behandlet. Forventningene til området har eksistert i mye lengre tid. Utenfra betraktet virker det som om at det som har skjedd på havna siden 2011 mer er på tross av eller på grunn av den vedtatte reguleringsplanen. Sånn sett er det lett å forstå behovet for å revitalisere den, og se om planen kan tilføres noe som gjør det mer realistisk å få til en utvikling på området som ligner på det som er forventet.

Mye må fortsatt avklares på havna

Boligutbyggerne frykter at indrefileten kan bli dyrt for folk.

Ambisjonene som kom til uttrykk i 2011 var nok overdrevne når vi ser på det som skjedd etterpå. Om det hadde sett annerledes ut om politikerne hadde vært litt mer tilbakeholdne med å heie fram andre prosjekter er ikke godt å si. Det første lokalpolitikerne gjorde etter havnevedtaket høsten 2011, var å godta en omregulering og åpne opp for boligbygging på Moan. Der har det etterpå poppet opp det ene leilighetsbygget etter det andre. På havna har det vært mest prat.

Penger. Mye handler også om penger. Når utbyggerne ikke finner tilstrekkelig lønnsomhet i et prosjekt, søker de andre som gir dem noe mer. Flere har allerede gjort seg den erfaringen på havna. Nå skal vi ikke lytte ukritisk til innvendinger som kommer fra utbyggerne, men ikke se bort fra at de kan ha rett i noen av sine advarsler. Det er ikke sikkert det er rett å pøse på med infrastrukturtiltak som vil gjøre inngangsprisen på området enda høyere. Da kan det hende at til og med Bjørn Winge blir som optimist å regne, når han i dag antyder at det kan gå nye 20 år før første spadestikket blir satt i jorda.


Dagens leder

Tenker nytt på havna

ForrBos planer for Fides-tomta framstår som et spennende prosjekt.

Andre igjen vil nok hevde at det tar enda lengre tid før det kommer kulturhus og nytt hotell i Levanger, som Per Olav Gilstad ser ut til å ønske seg. Det er mulig at behovet er der, men det må også stå på viljen og på realitetene.

(Lederkommentar i Innherred 13. mars 2018)

Dagens leder

Visjoner for trehusbyen Levanger

Det er gått sju år siden det midlertidige fredningsvedtaket. Det som har skjedd på de åra viser at de som har ansvaret famler, men forhåpentligvis ikke i blinde.