Innlegg

Kollektivtilbudet i Levanger

Det må ikke bli dårligere, fremhever Levanger Arbeiderparti.

Levanger SV vil gjerne utvide bybussen til et større omland.  Foto: Marte Skjesol

Debatt

Levanger Arbeiderparti har en klar forventning om at kollektivtilbudet i Levanger økes og ikke reduseres i det nye Trøndelag. Vi ser i dag en positiv utvikling og vekst i antallet innbyggere, samtidig som at bevisstheten omkring å reise kollektivt øker stort i takt med økt regularitet gjennom eksempelvis Reis smart/bybussen som vi ønsker å kunne utvide til et større omland.

Ytterøysamfunnet er inne i en god utvikling og derfor er det siste vi nå trenger en reduksjon i antallet avganger. Tvert imot er det behov for økt regularitet og fergemateriell med større kapasitet for å redusere antallet gjenstående kjøretøy.

Levanger Arbeiderparti ønsker at Levanger skal ta sitt ansvar med å øke kollektivtrafikken, men da må Trøndelag fylkeskommune legge til rette for dette.

Levanger Arbeiderparti

Uttalelse fra årsmøtet