Innlegg

Styrk retten til heltid

Debatt

Samfunnsstrukturer medvirker til at den enkelte velger deltid. FAFO – rapport 2012:49, blant annet ved å dokumentere at flere har heltidsarbeid når arbeidsgiver først og fremst lyser ut heltidsstillinger. Rapporten konkluderer med at arbeidsgiver gjennom ulike tiltak har mulighet til å skape strukturer som kan påvirke og motivere til heltidsarbeid. Levanger Arbeiderparti fortsetter derfor å kreve at det innføres en lovfestet rett til heltid.

Vi vet at især kvinnedominerte yrkesgrupper har en høy andel deltidsstillinger – 36 % av alle kvinner i Norge jobber deltid, mens det er 15 % av mennene som gjør det.

Mange yter velferdstjenester utenfor normalarbeidsdagen. Vi vet at sykdom og behov for permisjon er konstant, og dette må tas høyde for når turnuser settes opp. Økt grunnbemanning er et svært viktig tiltak for å sikre retten til heltid. Økt kompensasjon vil også være et godt grep for å motivere til heltidsarbeid, samtidig som det sikrer tilstrekkelig kompetanse på kveld, natt og i helger.

Levanger Arbeiderparti ønsker derfor:

Flere heltidsstillinger

- Økt kompensasjon for de som jobber turnus

- Sikre bedre pensjonsrettigheter for utsatte grupper med høy andel deltidsstillinger

- Lovfestet rett til heltid

Levanger Arbeiderparti

Uttalelse fra årsmøtet