Å bruke høyre hjernehalvdel gir oss lykke

...og vet du hva mennesket opplevelse av det fullkomne øyeblikk er?

Logobilde Asbjørn D.K. Eklo 

Debatt

I USA finnes et forskningssenter som i årevis har forsøkt å kartlegge menneskenes opplevelse av det fullkomne overjordiske og fullendte øyeblikk.

De har satt betegnelsen «peak experience» på denne opplevelsen.

I flere bøker har forskere gjort rede for hva som kan hensette oss i en slik stemning. En av disse er sosiologen Marghanita Laski, som i en veldokumentert, 500 siders stor bok nevner opp de hendelsene som kan utløse henførte øyeblikk. Her finner man følgende faktorer i rekkefølge:

Naturen

Samleie

Kunst (bilder musikk)

Barnefødsel

Å røre på seg (mosjon)

Religion

Vitenskapelige kunnskaper

Poesi (dikt)

Introspeksjon

Skapende arbeid

Skjønnhet

En gransking av denne listen, viser at rundt 90 % av de utøsende faktorene er opplevelser som blir formidlet gjennom høyre hjernehavdel.

Mange mennesker kan bli hensatt i en stemning de aldri glemmer ved mediterende å la seg synke inn i betraktningen av en solnedgang. De fleste av oss har en eller annen gang i løpet av livet opplevd at naturen kan formidle en kosmisk tilhøringsfølelse. Dette kan skje under en svart stjernehimmel en myk augustkveld, og følelsen er helt spesiell.

Samleiet er den menneskelige varianten av den kosmiske prosessen, sier et gammelt kinesisk ordspråk. Iblant kan den inderlige foreningen mellom mann og kvinne ha dimensjoner som går langt ut over det rent erotiske.

På overstående liste er det bare vitenskapelig kunnskap og introspeksjon som til en vissgrad er avhengig av at også venstre hjernehalvdel er koplet inn. Alle de andre opplevelser er i høy grad avhengig av at man har en levende og fungerende høyrehjerne.

I følge en svensk undersøkelse som ble foretatt i oktober 1982, er det viktigste for å skape et lykkelig ekteskap at partene er åpne og kan snakke om følelsene sine, med andre ord si ja, til det som finnes i høyre hjernehalvdel.

Det er grunn til å tro at den vestlige kulturen, som i så høy grad satser på å utvikle kapasiteten i venstre hjernehavdel, kan underutvikle mulighetene våre til å oppleve ” de frelsende øyeblikkene”

Et liv uten et slikt innslag, vil bli vanskeligere å gi den opplevelsen av meningsfullhet som vi trenger for å oppleve livet som tilfredsstillende.

Selv føler jeg at å utføre abstraherende papirarbeid (eks: selvangivelsen) får meg til å føle meg elendig og irritert, enn hvis jeg for eksempel tegner eller maler.

Det siste gir meget sterk følelse av harmoni, ro, klarhet, vennlighet og kjærlighet.

Jeg har ganske mange bøker kjøpt i 70- 80- og 90 årene. Og jeg har i den senere tid vært på jakt i hyllene etter alt jeg kan finne om hjernehalvdelene.

Den svenske boka jeg refererer fra er skrevet av legen Bjørn Liedèn med forord av professor Einar Kringlen.

Asbjørn D.K. Eklo