Debatt

Til deg som lurer på hvorfor legene tier

Hvor mye lenger kan styret sitte og se på tragikomedien som fremføres i helseforetaket?
Debatt

Det har gått mer enn to måneder siden styret i Helse Nord-Trøndelag i ekstraordinært styremøte i januar ga direktør Aas beskjeden om å gjøre noe med sin utilstrekkelige ledelse. Dette skjedde fordi legene i den største avdelingen i helseforetaket, de som tar seg av en tredjedel av alle innleggelsene i Nord-Trøndelag, ba direktøren om å gå av. Det var manglende troverdighet som ble trukket frem som et av hovedproblemene.

Direktør Torbjørn Aas ble pålagt av styret å reise tillit i legegruppen etter at han i lang tid ikke hadde kommet på å gjøre det selv, tross et krystallklart behov. Den store hopen av legene har verken sett direktøren eller hørt noe fra ham som er i nærheten av de lovnadene og forventningene han selv reiste om sin håndtering av krisen.


Innlegg

Overlege ved sykehuset utfordrer direktør Aas

Mener det er ett punkt som mangler i rekken av erkjennelser i direktørens brev.

Det er nylig blitt kjent at direktøren faktisk først nå etter påske hadde det første møtet med legene. Da møtte han de tillitsvalgte fra legeforeningen på Namsos og Levanger i et møte på Steinkjer. Deretter ble det referert fra dette møtet i allmøter for legene både på Levanger og Namsos.

Referat fra møtet på Steinkjer manglet, men er nå skrevet. Det er særdeles beskrivende for denne konflikten at legene i så liten grad nådde frem til direktøren med sitt budskap at referatet måtte returneres. Man kan få inntrykk av at partene har vært i to helt forskjellige møter.


Gir delvis støtte til legene

Svarva står vakt for Sykehuset Levanger

– Det er ingen selvfølge at ting fortsetter som før.

Direktøren forstår ikke det som nå er åpenbart også for flere og flere i sykehusledelsen, nemlig at sykehuset ikke kan drives av en direktør som ikke har legene med på laget og som ikke besitter de nødvendige lederegenskapene som trengs for å ta til seg gode råd og nyttiggjøre seg kunnskap som sikrer en medisinskfaglig god sykehusdrift.

– Tilbakemeldingene så godt som utelukkende positive

Helsedirektør Torbjørn Aas jobber for å vinne tilbake tilliten.

Hvor mye lenger kan styret sitte og se på tragikomedien som fremføres i helseforetaket? Legene har av respekt for prosessen ventet på utfallet av direktørens bebudede tillits-pakke og holdt kommunikasjonen internt. Nå har direktøren fått nok tid til å sette opp og fremføre sitt teater.

Sykehusansatte Levanger


Anonyme sykehus-ansattes meninger

Derfor har jeg som redaktør akseptert en slik framgangsmåte.