Innlegg

Er prost Gustav Danielsen troverdig?

Ikke ifølge ateisten Ulf Thyrhaug.
Debatt

Påsken er for de kristne ei viktig tid og i den forbindelse har Prost Gustav Danielsen et innlegg i flere lokalaviser. Han starter sin «korte gjennomgang» med å slå fast at det som skiller kristendommens evighetshåp fra andre religioner er at den baseres på en historisk hendelse - den er til og med fastsatt til en søndag på vårparten i år 33! Hendelsen skal være at Jesus ble korsfestet, døde og sto opp fra de døde. «Jesus oppstandelse er altså den hendingen som kristendommen står eller faller ved.» Helt til slutt i avhandlinga konkluderer prosten med: «Denne korte gjennomgangen mener jeg viser at fortellingene om Jesu oppstandelse faktisk er ganske troverdige.» Med å bruke «ganske» her så innrømmer vel prosten at det kanskje ikke er helt troverdig – så da faller vel hele kristendommen?!


Innlegg

Er Jesu oppstandelse troverdig?

Gustav Danielsen vurderer mange aspekter, og kommer til et ja.


Underveis i si utlegging konkluderer Danielsen med at Jesus hverken var en bløffmaker eller sinnssyk, men tvert imot framsto som en troverdig person. Han finner også disiplene troverdige og for prosten virker også nedskrivingene troverdige. Det siste til tross for at han påpeker at Markus, som den første, skrev ned sine fortellinger 30 – 40 år etter Jesu død. Og at Lukas og Matteus skrev ned sine fortellinger noen år senere og Johannesevangeliet ble til rundt år 100.

Hvor troverdig blir det, prost Gustav Danielsen, om du nå skal skrive ned hendelser som skjedde for 30 – 40 – 50 – 60 år siden? Minner fra tidligere opplevelser er som alle vet, svært subjektive. To personer kan oppleve ting på helt forskjellige måter – det er godt dokumentert, bl.a. i flere biografier.

Det er et annet spørsmål som heller burde vært stilt, og det er om bibelen er troverdig. På det spørsmålet vil nok prosten og hans meningsfeller svare et ubetinget ja, men så ta ganske mange forbehold. De fleste kristne har et pragmatisk forhold til bibelen. Hva som skal tas bokstavelig og hva som er viktig i bibelen har endret seg hele tiden. I mange hundre år var det den politiske ledelsen i de kristne landene som hadde definisjonsmakta. Det var f.eks. keiser Konstantin som kalte inn til kirkemøtet i Nikea i år 325 – der hvor den hellige ånd ble innført med et simpelt flertall.

Uten tvil så har kristendommen gjennom alle år blitt brukt av makthaverne til å undertrykke befolkningen og tyne penger av dem slik at alle de praktfulle kirkebygningene vi ser i dag, kunne bli bygd og at geistlige og makthaverne kunne leve i en overdådig luksus. Helt til vår tid har mennesker i Norge blitt hjernevasket med myndighetenes velsignelse for å skape et samfunn basert på kristendommen. Skremselspropaganda har blitt brukt og brukes fortsatt for å kristne mennesker. Etter bibelens lære er det bare de som tar i mot, eller har tatt i mot det kristne budskapet som får evig liv – resten av oss skal pines i helvete til evig tid! Det gjelder da alle nordmenn som levde før år 1030, alle de som nektet å omvende seg og som i de fleste tilfeller ble henrettet av «gode kristne», alle muslimer, alle hinduer, buddhister og alle med ei eller annen ikke kristen tro – og selvfølgelig alle oss ateister!

Til slutt prost Danielsen hvor troverdig er det at det sitter en gud en eller annen plass i universet. Et univers som består av at flere galakser, stjerner og planeter enn det er sandkorn i Sahara, og som så velger ut ei lita folkegruppe i et lite og avgrenset område på en knøttliten planet i ytterkant av en liten galakse – og så sier denne guden til den lille folkegruppa at dere er mitt utvalgte folk.

I følge det gamle testamentet er så guden ikke helt fornøyd med det utvalgte folket så han må straffe dem gjentatte ganger og ofte på bestialske måter, uten at det ser ut til å hjelpe. Han samtaler også med sitt utvalgte folk og sender rett som det er engler til dem for å formidle viktige ting. Den samme guden virker både kranglete og hevngjerrig. Til slutt innser den ufeilbare guden at han har valgt feil strategi og befrukter ei jomfru for å få sendt sin sønn til jorda slik at han kan ta på seg alle våre synder og til slutt korsfestes. Hverken englene eller guden har vist seg siden dette skjedde. Hvor troverdig er dette eventyret?

Ulf Thyrhaug

Ateist