«Hvordan er det mulig å lage regler som ingen forstår vitsen med?»

Søppelrydde-nekten er en ting, men det er flere, skriver redaktøren.

  Foto: IH

Debatt

Det er noen ganger jeg virkelig lurer på hvordan vi har klart å komme dit at det er mulig at lager regler som ingen forstår vitsen med. Forleden fortalte vi om Lions-medlemmene i Levanger som hver vår har gjort en stor frivillig innsats med å samle opp søppel langs E6. De siste åra har de tatt kurs for å gå i veggrøften og samle opp det som bilistene kaster fra seg. Nå fryktet de at det kunne bli helt slutt fra neste år, fordi vegvesenet ville skjerpe ytterligere på kravene.

I denne saken skar samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gjennom da han ble kjent med dette regelverket og håndtering av den. Statsråden varslet i en pressemelding at han har gitt Vegdirektoratet i oppdrag å forenkle regelverket. Dette skal gjøres for at dugnadsgjenger enkelt kan rydde langs vegne. Dugnad og frivillighet må møtes med stor takk, ikke byråkrati, sier Solvik-Olsen.

Og bra er det. Men det skulle også bare mangel. Men det får oss også til å lure på hva det er som gjør at offentlige institusjoner, i dette tilfelle Vegdirektoratet, får seg til å lage et slik regelverk. Hva er det som styrer disse virksomhetene? Det er i alle fall ikke den sunne fornuft. Og den må det da være lov til å bruke selv om du sitter i et direktorat, departement eller en annen offentlig virksomhet som med stor iver driver og lager ulike former for reguleringer.

Hva blir det neste? Et annet eksempel, fra en helt annen offentlig virksomhet, leste jeg om i Aftenposten i går. Her handler det om rapportering av skolebarns ulike uvaner. Lærere i skoler over hele Sør-Norge har fått som oppgave å notere på et skjema om elever har den «uvanen» at de løper i gangene, synger, snur seg på stolen eller fikler med ting i timen. Dette skal registreres, og det er forventet at de foresatte tar opp saken med sine håpefulle. Hvorfor i all verden skal lærerne drive med dette? De har da andre og viktigere ting å gjøre.

Hvem har bestemt disse idiotiske reglene, spør den erfarne Sp-politikeren fra Levanger, Hans Heieraas, i et leserinnlegg i dagens avis. Han snakker da først og fremst om søppelreglene som kunne ført til at Lions-medlemmene ikke fikk holde på med slik dugnad neste år. Og hva blir det neste? Spør den samme Heieraas. Det er åpenbart et betimelig spørsmål.