– En effektiv måte å drepe frivillig arbeid på

Det sier Hans Heieraas om søppelryddingsreglene.
Debatt

Det har i det siste vært mye fokus på alt søppelet vi etterlater oss over alt. Det er bra at det er fokus på dette, og mange gjør en innsats for å samle sammen det som flyter rundt i naturen. I «Innherred» lørdag 5. mai var det en stor reportasje om Lions og det arbeidet de gjør for å samle søppel langs veiene. Lions fortjener stor ros for dette arbeidet.

I reportasjen sto det at de samler ca. 2,5 til 3 tonn. En anselig mengde. Dette arbeidet har de gjort hver vår. Nå går det kanskje mot slutten, de som gjør denne jobben er ikke godt nok utdannet for det? De som utfører jobben har gått på kurs, men kravene blir strengere og strengere for hvert år, derfor kan ikke vanlige folk utføre denne jobben lengre. Framover skal denne jobben utføres av entreprenører.

Kanskje er det de som ferdes på veien, og som har førerkort (de fleste), som skulle de ha gått på kurs for å lære og ta hensyn til de som jobber utenfor veien, samt lære å ikke kaste søppel ut gjennom bilvinduet.

Forsvaret har tilbydd seg å rydde søppel langs fylkesveiene i Sørreisa kommune – gratis. Det får de ikke lov til av veivesenet, de har ikke gått på kurs. Soldater som i verste fall kan sendes ut i krig, er ikke kvalifisert til å plukke søppel langs en fylkesvei engang.

Sunnan - rittet på sykkel må avlyses i år (TA 11. mai). Arrangøren klarer ikke å stille nok løypevakter. Løypevaktene må ha gjennomført kurs og bestått.

At de som skal gjennomføre disse jobbene må ha en viss informasjon på forhånd, er helt naturlig, men at de må gjennom en omfattende opplæring er helt meningsløst.

Hvem har bestemt disse idiotiske reglene? Det er i hvert fall en veldig effektiv måte å drepe frivillig arbeid på, arbeid som i mange sammenhenger utføres på dugnad. I festtalene blir frivilligheten hyllet og det blir stadig skrytt av innsatsen som gjøres. Nå må en gjennomføre kurs og avlegge eksamen for å utøve frivillig arbeid. Hva blir det neste??

Hans Heieraas