Ap svikter byutviklingen

Det er veldig synd at kommunens største parti ikke klarer å bestemme seg i en så viktig sak, skriver Karl M. Buchholdt.
Debatt

Driftskomiteen stemte nettopp for å utsette behandlingen av saken om bygging og fremtidig drift av nytt kino- og bibliotekbygg i Levanger sentrum, da et utsettelsesforslag fra Arbeiderpartiet ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer.

Det er veldig synd at kommunens største parti ikke klarer å bestemme seg i en så viktig sak. En ny kino og et nytt bibliotek vil nemlig være veldig viktig for å få på plass en tidsriktig og moderne utvikling av Levanger by, og den sikreste måten å ikke få realisert denne viktige møteplassen på, er å holde på med nye utredninger til evig tid.

Biblioteket er det mest brukte kulturtilbudet i kommunen med cirka 75 000 besøkende årlig, og universitetsbyen Levanger må ha en kino som dekker dagens krav og er konkurransedyktig. Å bygge et nytt bibliotek og en ny kino på bibliotektomta i Levanger sentrum er en kommunikasjonsmessig ideell plassering, den vil sørge for synergier på driftssiden og er et kjempegodt byutviklingsprosjekt.

Diskusjonen om ny kino og nytt bibliotek i Levanger har pågått i minst 20 år. Det er derfor på tide å vise handlekraft og få omsatt disse tankene til handling. Venstre vil sørge for nettopp det, gjennom å gå inn for å bygge et kombinert kino- og bibliotekbygg på tomta til dagens bibliotek i Levanger sentrum.

Karl M. Buchholdt

Gruppleder for Levanger Venstre