Viktig at man også satser på bygda

– Det må handling til om drømmene skal realiseres, skriver redaktør Roger Rein.

  Foto: IH

Debatt

Det kommer et viktig innspill fra Ekne, når bygdefolket der vil ha fortgang i å få fram byggeklare tomter. Flere unge familier har gitt beskjed om at de ønsker å bosette seg i bygda. Problemet er at det ikke finnes plasser å bygge. Det er en situasjon som har vedvart gjennom flere år. Når lokalpolitikerne i plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommer på besøk på onsdag, vil de få klar beskjed om at tålmodet er i ferd med å ta slutt. Dette løser seg ikke med tomt prat. Det må handling til om boligdrømmene skal realiseres på Ekne.

Mange krav. Det er mange skjær i sjøen for dem som har ansvaret for å legge til rette for boligbygging. Det er så mange ulike hensyn å ta og så mange krav som stilles. Hver for seg er det jo bra at det stilles krav som tar hensyn til miljø, trafikksikkerhet, jordvern eller hva det nå måtte være. I praksis viser det seg at de samlede kravene vil stå i vegen for mindre tomtefeltutbygginger i mindre bygdesamfunn. Mange vil si at vi har blitt for firkantet i vår samfunnsplanlegging, og at dette lager hindre som gjør det nesten umulig å gjennomføre ønsket politikk på enkeltområder. Boligbygging i ikke helt sentrumsnære strøk er i ferd med å bli et eksempel på dette.

Ingen skjærer gjennom. I nabobygda Skogn er det klare eksempler på det, der manglende framdrift på jernbaneovergangen har satt utviklingen kraftig tilbake. Uten at jeg kjenner alle detaljer fra Ekne, er det en parallell der også, med forsinkelser knyttet til kravet om en gang- og sykkelveg. Sett fra et bygdeståsted virker det som de ulike myndigheter, på kommune-, fylkes- eller statlig plan, trekker i ulike retninger og lager forsinkelser fordi ingen evner å skjære gjennom.

Det er viktig at man satser på boliger i sentrumsnære strøk. Det er der de fleste vil bosette seg. Men vil må heller ikke glemme våre bygdesamfunn. Vi må også ivareta dem som ønsker å bo der.

Fra distriktene har vi lett for å beskylde sentrale myndigheter for at de legger mest til rette for storbyene. Sett fra Ekne, Vuku eller Åsen er det lett å hevde det samme med adresse Levanger sentrum eller Verdalsøra. Vi lider åpenbart av den samme syken overalt, en manglende evne til å være fleksibel og skjære gjennom når det trengs.