Innlegg

Apropos søppel i sundet: – Fra Sundbrua ble det våren 1945 kastet grov ammunisjon i sjøen

– Vi guttunger syntes det var spennende å se på det.

Sundbrua en julikveld for noen år siden.  Foto: Frank Thomassen / Levanger-Avisa arkiv

Debatt

Oppryddingen av sjøbotnen i sundet, får meg til å tenke på gamle synder, ikke på mine egne riktig nok, selv om de også kunne være av interesse, men dette gjelder helt andre ting. Mine synder får jeg ta opp på annet hold,

Fra Sundbrua ble det våren 1945 kastet grov ammunisjon i sjøen, antakelig antiluftskyts.

Jeg husker ikke om det var okkupasjonsmakten som selv kvittet seg med dette, eller om det var norske myndigheter.

De store patronene var synlige i lengre tid, og vi som var guttunger på den tida syntes det var spennende å gå og se på dem. Observasjonspunktet var ca. 25-30 meter ut på den gamle brua fra bysiden, og patronene befant seg vest for brua.

Ammunisjonen auret etterhvert ned og forsvant nok også ut av interessefeltet. Den representerer neppe lenger noen fare, men ammunisjonen kan kanskje finnes igjen med en metalldetektor om noen er interessert.

Om søppel i havet

Det må vel bli en drabelig fest

når vi kan gå tørrskodd fra øst til vest.

Når havet blir fylt opp med søppel og plast

da er vi kommet så langt at vi kan slå fast

at veien videre vil forbli

en svinesti til evig tid.

Eivind Voldseth