Skal innovasjoner i privat sektor bestemme skattenivået?

Fastlegens SMSer blir ekstraskatt for innbyggerne og gir inntekter til fremmede selskap, konstaterer Terje Carlsen.

Byline bilde kronikk. Terje Carlsen 

Debatt

Fastlegen har ordnet et system der han driver inn 6 kroner per sms han sender til pasienten. Pengene går ifølge helsesjef Vongraven og hans drabanter til teknologiselskapet WTW AS. På sitt vis blir da altså fastlegens sms’er en ny ekstraskatt for innbyggere og nye inntekter til for oss fremmede selskaper. Skal teknologiutviklingen, og ikke politikken, styre det fremtidige skattetrykket i kommunene, ordfører Robert Svarva?

Mitt inserat i avisa Innherred 29. mai handlet om mobilselskaper som tar betalt for fastlegekonsultasjoner og fastleger som inkluderer mobilselskaper i fastlegeavtalen mellom behandler og pasient, har utløst kraftige reaksjoner blant fastleger og kommunalsjefer. Kommunalledelsen og legene kalte mine påstander for injurierende. Det er ikke rart all den tid det handler om store økonomiske interesser. Kommunalsjefen i Levanger og hans fastleger er krenket og skriver 31. mai: «Uttalelser fra Carlsen, pasient- og brukerombudet i Trøndelag m.fl., gir inntrykk av at SMS-tjenesten er noe legene tjener penger på. Det er feil. Det er Helserespons, eid av WTW AS, som tar betalt for SMS-tjenesten. Fastlegekontoret betaler mellom 20000 og 50000 kroner per år (avhengig av størrelse) for at innbyggerne skal ha denne muligheten.». To spørsmål: Har ikke leger som oss andre som er selvstendig næringsdrivende muligheter for å trekke utgifter til inntekts ervervelse fra på skatten? Skal fastlegene og helsesjefen uaktet kommunestyrets legitimitet kunne institusjonalisere teknologiske duppeditter i sine velferdstilbud slik at selskapet WTW tjener penger?

Fradragsretten for næringsdrivende som fastlegen følger av skatteloven § 6-1 første ledd som slår fast at en næringsdrivende vil ha rett til fradrag for alle kostnader som pådras, og som har tilknytning til den skattepliktige inntekten. Det betyr at legen har fradragsrett også for de 20000 og 50000 kroner per år som går til WTW-Helserespons. Det betyr at felleskapet, du og jeg, betaler legens Helseresponsutgifter på 20 0000-50 0000 kroner over skatteseddelen, i tillegg til det vi avkreves i Folketrygdeavgift, fordi fradrag for en etter proporsjonalitetsprinsippet er utgifter for en annen. Men dette siste med Folketygden, er en ordning vi i fellesskap er enige om å ta. Det er vi ennå ikke når det kommer til at fastlegen eller WTW belaster pasienten med 6 kroner for en sms han sender som etter gjeldende takster koster omtrent 60 øre. Representerer da «ny medisinsk viten» i form av teknologiske innovasjoner på den måten en ny intellektuell føydalisme der pasientens kropper blir produksjonskraften, altså den nye jord, som skal gi avkastning og inntekter til den som eier produksjonsmidlene, i dette tilfellet WTW AS?

Hvem er så selskapet WTW AS som skummer fløten av sms-tjenesten til fastlegen?? WTW AS er en teknologisk bedrift si Trondheim som har hatt stor økonomisk suksess, kanskje særlig etter at de fikk kontrakt med fastlegen om å implementere det teknologiske verktøy, Helserespons, i helsetjenesten. Selskapet WTW omsatte i 2016 for 60 millioner kroner, i dag er beløpet sikkert enda høyere. Hvem sitter så i styret i dette selskapet? Jo, der sitter også fastleger, som for eksempel profilerte Aage Bjertnæs. Styrehonoraret var på 200 000 kroner i regnskapsåret 2016, i år er det kanskje høyere. I tillegg har vel kanskje fastleger også aksjer i selskapet og kan regne med å få utbetalt utbytte. Det kan se ut som fastlegen her har en interessekonflikt.

Nu er det ikke forbudt å tjene penger i Norge. Det skal det heller ikke være. Men at ditt mobilselskap og din kommunale helsesjef tar så lett på Avtaleretten som det later til at de gjør, er bekymringsfullt. Ikke engang mektige selskaper som Statoil eller Tesla kan strunte i kontraktslovgivingen uten å få et betydelig omdømmeproblem. Kommunalsjef Jon Ketil Vongraven har, selv om han ikke synes å forstå alvoret i dette, opparbeidet seg et betydelig forklaringsproblem vis a vis sine innbyggere. For det er kommunen som eier fastlegeordningen. Det er på det grunnlag blitt enighet om å yte et basistilskudd fra kommunene til fastlegen, selv om pasienten aldri møter til konsultasjon. Dernest har altså legen en refusjonsordning med folketrygden/Helfo i henhold til «Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege», og endelig en egenandel fra pasienten. Dersom den kommunale fastlegen kan legge til stadig nye tekniske artefakter, initiert av en stadig voksende underskog av teknologiselskaper til sine tjeneste, vil man få en galopperende skatteutvikling i kommunen, en skatteøkning som gjerne faller på det de sykeste. Dersom kommunen som eier av fastlegeordningen godtar dette, har den etter min mening brutt samfunnskontrakten. Hva mener ordføreren om dette?