Innlegg

– Vis litt ydmykhet da, varaordfører

– Du gikk da vitterlig inn for å utrede det du nå kaller et helt urealistisk prosjekt.

I september 2017 vedtok et flertall i formannskapet, deriblant varaordføreren, å utrede en innendørs velodrom til en kostnad på mellom 70 og 90 millioner. Jostein Trøite etterlyser en innrømmelse fra Alf Magnar Reberg. Skisse: Levanger kommune  Foto: Roger Rein

Debatt

I Innherred 5. og 7. juni er det flere innlegg om velodrom i Levanger. Der går varaordfører Alf Magnar Reberg bastant ut og sier at å «bruke kommunale midler ut over det som står i avtalen med IL Sverre vil være en provokasjon mot kommunens ansatte».

Han sier videre at kommunestyret har sagt «nei til innendørs VELODROM med kunstgress til en kostnad på 70-90 mill. Et helt urealistisk prosjekt spør du meg».

Varaordfører Reberg kunne gjerne vært litt mer ydmyk. Han gikk i formannskapet 6/9-2017 inn for å utrede akkurat et alternativ til 70-90 mill. Hvorfor gjorde han det hvis det var helt urealistisk og en provokasjon?

Saken kom opp i kommunestyret 18/10 2017. SV foreslo da at et altenativ som ville koste kommunen 2-3 millioner skulle utredes, men flertallet holdt fast på formannskapets innstilling. SVs forslag fikk to stemmer, Reberg var ikke en av de 2.

Ved behandling av kvartalsrapport i kommunestyret 25/4 2018, ble derimot SVs forslag «Utredning av VELODROM på Moan,jfr sak48/17, til en kostnad til 70-90 mill utsettes. Eventuell videre utredning legges fram som sak for kommunestyret.» vedtatt mot tre stemmer. Det er vel dette Reberg nå viser til når han sier at kommunestyret har sagt nei til innendørs velodrom.

Reberg og kommunestyrets flertall har her snudd om, og det skulle bare mangle! Men da kunne det kanskje være på sin plass å innrømme det, og ikke være så overrasket, og kalle det de selv har gjort «en provokasjon mot kommunens ansatte».

Jostein Trøite

Kommunestyrerepresentant SV