Dagens leder

De folkevalgte har godt av litt desibel

Børge Lund bør vurdere en unnskyldning til Trond Knudsen og andre i støttegruppa.

– Ære være den som har mektige, gode venner, sa Børge Lund (KrF) da formannskapet behandlet Skårstad-saken. Trond Knudsen (til venstre) har ledet arbeidet i støttegruppa for Torbjørn Skårstad.  Foto: Roger M. Svendsen

Debatt

Desibeldemokrati! Det er ordene som Børge Lund fra Kristelig Folkeparti velger å bruke for å karakterisere innbyggere i Levanger som har valgt å benytte seg av det som kalles innbyggerforslag.

Det er ikke ofte denne retten blir brukt. I Levanger har 561 av kommunens innbyggere valgt å gå til det skritt, i en bønn til kommunestyret om å behandle på nytt Torbjørn Skårstads søknad om en oppreisning og erstatning, etter at han for snart 60 år siden ble feilplassert på Røstad offentlige skole. Saken er bredt belyst og skal være godt kjent blant våre lesere.

Her kan du lese saken fra formannskapet i Levanger: Børge Lund (KrF) vil ikke utbetale erstatning til Torbjørn Skårstad selv om Skårstad har venner som roper høyt. (+)

At formannskapets flertall vendte tommelen ned, at de nektet å innrømme noen form for kommunal skyld i form av en erstatning, var ikke veldig uventet. Men, det er verdt å merke seg måten det skjedde på. Noen av argumentene som ble brukt i gårsdagens møte var like mye rettet mot dem som har valgt å gi sin støtte til Torbjørn Skårstad, og bedt sine folkevalgte om å ta opp en bestemt sak. «Desibeldemokrati!» «Alle skal behandles likt uansett hvilke venner man har.» «Jeg synes det er veldig skummelt å ta opp denne enkeltsaken.» Det var noen av uttalelsene fra Børge Lund som ble stående uimotsagt av formannskapets flertall.

Bør unnskylde. Selv om KrF-politikeren og hans likesinnede sa nei til å gi Skårstad noen erstatning, var det flere som ga uttrykk for at de ville gi en unnskyldning og beklage det som skjedde i 1959. Jeg synes også Lund bør vurdere en unnskyldning til Trond Knudsen og andre i støttegruppa som de siste månedene har stått på for den tidligere Røstad-eleven.


Dagens leder

Vis litt storsinn nå, folk forventer det

Det er lov å endre mening, også for et kommunestyre.

 

Innbiller formannskapets medlemmer seg at Torbjørn Skårstad er en borger med ressurssterke venner som tror at bare de roper høyt nok så får de det som de vil? Nei, jeg tror ikke de gjør det, men gårsdagens debatt etterlater et slikt inntrykk. Å bruke uttrykket «desibeldemokrati» for å undergrave et innbyggerinitiativ taler for seg selv. De folkevalgte i Levanger vet åpenbart best selv og vil ikke ha noen brysomme velgere som har meninger om det de holder på med. Jo da, velgerne må bare ytre seg, men Vi (altså politikerne) lar oss ikke påvirke av at noen roper høyt, skriver innlegg i lokalavisa og krever at Vi skal behandle en sak på nytt. Vi har behandlet saken før, og Vi vet hva Vi har ment og fortsatt mener.

(Lederkommentar i Innherred 14. juni 2018)