Det som er en seier for norske arbeidstakere, er et smertefullt nederlag for regjeringen

– Opposisjonen fikk heldigvis presset gjennom regler som begrenser innleie, skriver Arild Grande.

Arild Grande logobilde 

Debatt

Det norske arbeidstakere og opposisjonen sier er en historisk seier, mener statsminister Erna Solberg er et smertefullt nederlag for regjeringen.

Etter at Stortinget ved Ap, KrF, SV, Rødt og Sp fikk presset gjennom regler som strammer kraftig opp i bruken av innleid utenlandsk arbeidskraft, har høyresiden brukt mye tid på å surmule over sitt tap. Fremfor å ta ansvar for et trygt arbeidsliv, og å gi norske seriøse bedrifter et konkurransefortrinn, mener Høyre og Fremskrittspartiet tydeligvis at innleie fortsatt skal fortrenge hele faste stillinger og favorisere useriøse bedrifter.

Økt innleie og flere midlertidige ansettelser, båret frem av regjeringens gjentatte angrep på arbeidsmiljøloven, sier mye om Høyre og Frp sitt syn på hvilket arbeidsliv vi bør ha i Norge. Økt fleksibilitet for arbeidsgivere uten egne, fast ansatte settes over arbeidstakernes behov for trygghet. Dermed utvikles et arbeidsliv basert på innleide utenlandske arbeidere, noe som er særlig tydelig i mange håndverkerfag. Men også i andre deler av arbeidslivet gjør dette seg gjeldende.

Denne utviklingen er ikke bærekraftig. Verken for de seriøse arbeidsgiverne som vil satse på egne, fast ansatte, eller for et arbeidsliv som skal være attraktivt for norsk ungdom. Vi kan ikke tilby våre unge fagarbeidere et arbeidsliv der en stor andel av de ansatte er utenlandske innleide på korttidskontrakter.

Men det er heller ikke bærekraftig når vi som land skal møte konkurransen med utlandet. Vårt fortrinn har vært verdens mest kompetente og effektive arbeidstakere. Konkurransen fremover vinnes ikke gjennom flere ansatte på korttidskontrakter, men gjennom økt produktivitet og høy kompetanse. Et viktig politisk grep i så måte var Stortingets vedtak om å begrense innleie. At statsminister Erna Solberg omtaler dette som et smertefullt nederlag for regjeringen får så være. For norske arbeidstakere var det vårens viktigste seier.

Arild Grande

Arbeidslivpolitisk talsmann i Arbeiderpartiet