Innlegg

En beklagelse i Torbjørn Skårstad-saken

Ola Ødegaard vil heretter ikke delta i debatten.
Debatt

Jeg har vært engasjert i saken til Torbjørn Skårstad siden 2007. Spesielt har jeg vært veldig opptatt av hans sak siden november 2017, og er det fortsatt, men på en annen måte.


Da striden rundt oppreisningen til Torbjørn Skårstad sto på som verst, var jeg sannsynligvis rimelig uklar! Derfor vil jeg være ærlig nok til å innrømme at jeg tok feil, og burde ha opptrådt på en mer saklig måte.

Både lederen av støttegruppa til Skårstad, Trond Knudsen, og redaktør Roger Rein, har sagt det klart: «Det er ikke hyggelig å se hvordan Ola Ødegaard har rotet det til for seg selv i eposten til Børge Lund».

Ola, dette ble en bjørnetjeneste!

Nå er det Ola Ødegaard som bør gå ut og beklage sin opptreden, synes redaktøren.

Redaktør Roger Rein mener «at dette ble en bjørnetjeneste, og i stedenfor å bortforklare, bør Ola Ødegaard nå gå ut å beklage siden opptreden».

Og det gjør jeg herved.

Jeg må få understreke at på grunn av den behandlingen saken fikk i Levanger formannskap 13. juni, ble jeg forbannet. Og det ble ikke noe bedre etter Børge Lunds uttalelser i kommunestyremøtet.

Men jeg innrømmer at min epost til Børge Lund burde ha fått en annen ordlyd, enn den jeg først ga. Det er helt klart at det var rimelig grunn av ordfører Robert Svarva (Ap) å anmelde min såkalte trusel mot Lund. Jeg burde sagt i eposten at jeg ville straffe Børge Lund i forbindelse med kommunevalget 2019, der jeg håper han ikke blir gjenvalgt! Da ville man unngått politi-anmeldelse, og de mange sinte innleggene i Innherred.

Jeg mener likevel at det var ufint av Levanger kommune å anmelde meg, men har i hvert fall lært mye av den debatten som har vært omkring Torbjørn Skårstad-saken. Jeg forstår at enkelte ristet på hodet av mitt innlegg, men husk at jeg ble veldig rystet og sint på grunn av debatten i kommunestyret 20. juni!

Jeg burde likevel ha opptrådt mer saklig enn hva tilfellet ble. Jeg er ikke medlem av støttegruppen. Jeg håper imidlertid at mine innlegg ikke har skadet Torbjørn Skårstad, det har selvfølgelig aldri vært mitt ønske!

Jeg vil ikke delta i debatten rundt denne saken videre, men føler at jeg må få si dette! La meg slutte med noen vers fra Karstein Isachsen, der han sier det på denne måten: «Slik Gud forsonte seg med verden i påsken, slik skal vi forsone oss med hverandre, vi som er både svake og sterke mennesker».

Godt sagt og ment!

Ola Ødegaard