I ditt siste innlegg om Skårstad-saken tok du både ballen og mannen, Aase Folkvord

Terje Carlsen sier som Hadja Tajik: – Jeg vil advare mot en mer anstendig politisk debatt.
Debatt

Hadde det ikke vært for Ola Ødegaard, hadde Skårstad-saken neppe vært synlig for Aase Folkvord og oss andre. På den annen side, Ola Ødegaard kan dermed ikke fritt søke å obstruere ytringsfriheten.

For hvert nytt avisinnlegg har jeg tenkt: «Nå må da denne mannen trekke labbene til seg!»

...i stedet har du hengt deg på hele veien, dessverre til forkludring og skade for selve saken.


Politikere må ha et særlig vern for sine ytringer. Forøvrig synes jeg Åse Folkvords innlegg 5. juli 2018 er et stykke overkill. Hun skriver i et for meg uforståelig påheng til innlegget sitt, som Dina von Heimburg skrev noen dager tidligere: «(...)At vi må få et bedre og mer åpent offentlig debattklima innenfor rammen av vanlig folkeskikk(...)».

Politikk, takk, tikk, takk, tikk, takk…

Dina von Heimburg roper alarm på vegne av demokratiet.

Jeg sier da som Hadia Tajik formulerte det: – Flere har bedt om en mer anstendig politisk debatt. Det vil jeg advare mot. Det er gode grunner til at det i Grunnloven eksplisitt står at «Frimodige ytringer om statsstyret» er noe alle kan komme med.

Det er selve kjernen i en fri, politisk debatt: Du kan mene hva du vil, selv det politisk ukorrekte og støtende, og særlig om hvordan landet blir styrt!

Terje Carlsen

Levanger