Kino-diskusjonen

«Bare blant mennesker blir mennesket menneske»

Debatt

Det synes nærmest umulig å lande moderne kulturarenaer for kommunen Levanger. Interessegrupper har løftet fram forslag etter forslag som i tur og orden er blitt forkastet. Ildsjelene har stilnet etter hvert som forslagene er blitt lagt i ei skuff . Mens andre kommuner omsetter kulturplaner i handling – også i ellers krevende budsjett-tider, driver vi i Levanger stadig med tautrekking. I de vel 30 år vår familie har bodd her har det liksom aldri passet/ vært rett tid for å investere skikkelig i kultur. Skyldes det at for levangerpolitikere er kultur mer en utgift enn en investering i folkehelse og bolyst ?

I Verdal tenker man annerledes. De har sett - og ser - på kultur som selve limet i samfunnet, et lim som politikere må støtte dersom det skal fungere. Møteplasser skaper aktivitet som gir liv, identitet og grunnlag for ny aktivitet. Investering i bibliotek/kino regner jeg som investering i framtid. Det betyr da at man kan gi de ca 3000 studentene enda en grunn for å velge akkurat Levanger - våre nye landsmenn en spennende arena for å møte andre - ungdom et tilbud de etterspør - en sentral møteplass for en stor del av kommunens innbyggere – et viktig moment i byutvikling.

Politikere kan ikke vedta aktivitet, men de kan legge til rette for det. Folk har behov for å møtes, gjerne på møteplasser med flere aktivitetstilbud. Samlokalisert kino og bibliotek er et godt eksempel på det.

Biblioteket på Levanger har aldri hatt et nytt og tilpasset bygg å flytte inn i. Omgjorte lokaler som mer eller mindre tilfeldig ble ledig har vært alternativet: Middelskolebygget - Fenka – Listefabrikken. Ingen av dem var egentlig bygd for bibliotekdrift.

Vi som vandrer på biblioteket jevnlig ser det som Dag Skogheim var meget tydelig på: Et godt bibliotek fanger utrolig mange grupper av befolkningen i ulike aktiviteter, og er derfor en grunnpillar i kommunens kulturliv. Da han skulle vurdere å flytte til Levanger, var Dags første spørsmål: Er det et brukbart bibliotek på stedet?

Jeg deler fullt ut hans vurdering og vil arbeide for at biblioteket får realisert et nytt bygg som bygges etter dagens normer. Det trenger et sted som huser et betydelig antall studenter, mange innvandrere som på biblioteket har en gratis arena, lokalhistorikere og kunnskapstørste bokelskere nær sagt i alle aldersgrupper. De ansatte gjør en formiddabel jobb i lokaler som langt fra er optimale.

På Stjørdal ble nytt bibliotek samlokalisert med kulturhus , på Steinkjer med kino og kulturhus-sal , på Verdal med kino. Slike eksempler finner du mange steder i Norge. Intensjonen synes å være at samlokalisering kan føre til at flere søker flere kulturtilbud samtidig, og at dette sammen med rene driftsinnsparinger ( varme,ventilasjon,renhold, teknisk tjeneste osv.) gir effekter som altså mange kommuner har ment var gunstige. Har alle disse kommunene tenkt helt feil ?

På Levanger dalte et nedlagt vaskeri mer eller mindre tilfeldig ned og fikk betydelig fokus med flere folkemøter- komiteer og kommunale planer helt i tråd med eldre tiders «ombyggings-forhåpninger». Alt viste seg å være mer drømmer enn realiteter, og saken der står stille.

Nå dreier mye av debattene seg om kino eller ikke i kombinasjon med bibliotek. Trondheim kino vil drive kino på Levanger og gir Levanger kommune en meget god avtale om det. Det er viktig å nevne at Trondheim kino sjøl koster inventar og tekniske installasjoner , mens kommunen må bygge salene- helst tre i tallet. Noen politikere ser ikke behov for kino på Levanger - de sier: Kjør heller til Verdal! En slik uttalelse er uforståelig og provoserende for meg, for det betyr å fortsette utarmingen av kulturlivet og redusere kvaliteten i kulturtilbudet i Levanger. På Stjørdal tredoblet kinobesøket seg etter at Kimen var etablert og sentrum fikk en ny møteplass. Hvorfor kjører ikke stjørdalingene heller til Trondheim ?

Trondheim kino driver seriøst og er en bedrift som satser der mulighetene for fortjeneste er til stede. De driver ikke veldedighet, men er meget seriøse og kostnadseffektive .

De har altså vurdert Levanger og ser et godt potensiale for kino her. Hvorfor ser ikke politikerne i Levanger den samme mulighet - ikke bare for økt kinobesøk, men også i forhold til en samlokaliseringsgevinst for et moderne bibliotek på Levanger ?

Jeg er ikke ukjent hva som er lovpålagt og «ikke-lovpålagt» av kommunale tjenester , men mener likevel at det går an å ha flere tanker i hodet- både forsvarlige tilbud innen skole og helse og innen kultur. Disse tre områdene henger nøye sammen, og gir til sammen mye av grunnlaget for «bolyst» som politikere bør være sterkt opptatt av i tider med sterk konkurranse om nye innbyggere.

Tilbudet fra Trondheim kino gir en mulighet som kanskje ikke kommer tilbake. Jeg håper at K-styret ser de mulighetene som åpner seg akkurat nå, og samler seg om ei felles løsning for kino og bibliotek i møtet 5. september.

Per Anker Johansen