Innlegg

Hvordan kan dette egentlig henge sammen? Øke utgiftene, men ikke inntektene?

Stiller spørsmål til konstituert varaordfører Pål Sverre Fikse (Sp).
Debatt

I det siste kommunestyremøtet før sommerferien ble Senterpartiets Pål Sverre Fikse konstituert som varaordfører i Verdal kommune på ubestemt tid. Etter at gruppeleder Marit Voll (Sp) varslet sin avgang i april, valgte hun samtidig ut Pål Sverre Fikse (Sp) som sin arvtaker som gruppeleder og Senterpartiets ordførerkandidat ved kommunevalget i 2019.

Når Pål Sverre Fikse plutselig bekler en ny og viktig posisjon, både som konstituert varaordfører og ordførerkandidat, er det påkrevet å stille den konstituerte varaordføreren spørsmål om hvor han nå står politisk, og hva kommunestyrets medlemmer og kommunens innbyggere kan vente seg fra Verdal kommunes nest øverste, politiske leder i hans tilmålte tid som varaordfører – og ikke minst som Marit Voll (Sp) sin utvalgte ordførerkandidat.

Før jul i 2017 hengte nemlig Senterpartiet og Pål Sverre Fikse seg på halen til Høyre og gav avgjørende bidrag til flertallet for Høyres hjemmesnekrede budsjettforslag for 2018. Uten reell inndekning skjøv Senterpartiet og Høyre ansvaret over til rådmannen for å finne 10,5 millioner kr å stryke fra budsjettet fordi Høyres 3 representanter i kommunestyret ikke klarte å akseptere en økning fra 3,5 til 4,5 promille i eiendomsskatt – en økning som for øvrig er svakere enn de siste årenes pris- og lønnsvekst. I likhet med Arbeiderpartiet så støttet Senterpartiet rådmannens forslag til økning i eiendomsskatten i nesten én og en halv måned, men Senterpartiet endret imidlertid standpunkt noen få timer før kommunestyrets budsjettmøte – uten noen form for verken kvalitetssikring eller involvering av innbyggere og ansatte. Like før kommunestyrets budsjettmøte hadde noen i Høyre og Senterpartiet tydeligvis snakket sammen.

For den som har stiftet noe bekjentskap med Senterpartiets sjel så framstår det veldig tydelig at Verdal Sp endret standpunkt fordi de øynet en mulighet for å danne flertall sammen med Høyre for å vinne posisjoner. Der Arbeiderpartiet satte foten ned for Høyres urettferdige skattekutt, åpnet Senterpartiet døra på vidt gap. Posisjoner, ikke minst etter Ola Borten Moe (nestleder i Sp) sitt utspill i sommer, ser ut til å være viktigere for Senterpartiet enn selve politikken. Det er derfor grunn til bekymring på kommunens vegne dersom innbyggerne i Verdal ikke kan være trygge på hvorvidt Verdal Sp setter samfunnsinteressene foran egeninteressene når de vedtar politikk.

Resultatet av Senterpartiet sin snuoperasjon i budsjettdebatten ble nemlig at Verdal kommune plutselig satt med et budsjett uten reell økonomisk inndekning når jula ringte inn i 2017. Pål Sverre Fikse (Sp) var ikke til stede i møtet, men forsvarte vedtaket, blant annet i leserbrev i lokalavisa, samtidig som han gav Høyres forslag sin stemme i møtet i januar. Heldigvis var det Trude Holm (Sp) som i tolvte time snudde budsjettflertallet i mer rødgrønn retning etter et kompromissforslag fra ordfører Bjørn Iversen og Arbeiderpartiet. Trude Holm (Sp) lot samfunnsinteressene veie tyngst.

På den andre siden lot konstituert varaordfører, Pål Sverre Fikse (Sp), egeninteressene veie tyngst. Han stemte nemlig for følgende kutt i budsjettet til Verdal kommune for det året vi nå er inne i:

  • Slukking av gatelys om natten.
  • Øke prisene på kulturskolen.
  • Det eneste årlige, felles ansatte-arrangementet Verdal kommune arrangerer for alle ansatte i kommunen skulle kuttes. For hver enkelt ansatt ville nok ikke dette vært den største omveltningen i livet, men det er et ganske illustrerende eksempel på hvor smålige og lite ansatt-vennlige Senterpartiet og Høyres kutt var.
  • Kutt i tilskudd til eldreråd, ungdomsråd, råd for funksjonshemmede og innvandrerråd. Dette ville ha svekket disse gruppenes arbeid med å være den høringsparten for kommunestyret som lovverket sier at disse rådene skal være. Dette ville, etter Arbeiderpartiets syn, vært svært umusikalsk i møte med innbyggernes krav om stadig sterkere medvirkning og involvering.
  • Reduksjon i støtten til sentralidrettsanlegget. Dette ville ha rammet barn og unges muligheter til utfoldelse og mestring. Samtidig ville det vært en strek i regninga for kommunens møysommelige, oppbygde satsing på forebygging i stedet for reparasjon i folkehelseøyemed.
  • Holde svømmebassenget søndagsstengt.
  • Slutte med å dele ut kulturprisen (!) i et av landets fremste kulturkommuner.
  • Redusere tilskuddet til Verdal Idrettsråd – etter at det er blitt styrket betydelig.
  • Selge sentralidrettsanlegget.

Noe av det mest påfallende med Senterpartiet og Høyres kuttliste er at konstituert varaordfører, Pål Sverre Fikse (Sp), har vært en av de sterkeste talsmenn for å øke utgiftene i kommunen de siste årene. Samtidig har han - paradoksalt nok – ved fjorårets budsjettbehandling gjort seg selv til en av de sterkeste motstanderne av å øke kommunens inntekter.

Hvordan kan dette egentlig henge sammen? Øke utgiftene, men ikke inntektene? Har Verdal kommune nå en konstituert varaordfører og ordførerkandidat fra Sp som enten ikke er innstilt på, eller forstår alvoret i, at han må bidra til et kommunebudsjett der inntektene og utgiftene reelt er i balanse – slik Kommuneloven krever?

Samtidig er denne kuttlista bare et utvalg av velferdskuttene som Pål Sverre Fikse (Sp) stemte for. Det er også verdt å nevne at ovenstående kutt kun representerer noen hundretusener av de 10,5 mill. kr som Pål Sverre Fikse (Sp) trengte for å komme i mål med et budsjett i balanse. Med kompromissvedtaket, som ble vedtatt med Trude Holm (Sp) sin ene stemme, ble behovet på 10,5 mill. kr halvert til 5 mill. kr. Likevel mangler rådmannen enda nesten 3 mill. kr for å komme i mål med balanse på budsjettet.

Ikke minst dette er et relativt tydelig vitnesbyrd på omfanget av problemene som den konstituerte varaordføreren var villig til å sette Verdal kommune i for å vinne sin egen posisjon.

Derfor er det svært relevant nå også å stille følgende spørsmål: Er det slik at denne kuttpolitikken står ved lag fra den nye varaordførerens side, eller kan vi forvente nye takter fra Pål Sverre Fikse (Sp) nå som han sitter i posisjon?

Fra konstituert varaordfører Pål Sverre Fikse (Sp) bør offentligheten kunne forvente et raskt og klart svar på dette spørsmålet.

Arild Pedersen

Gruppeleder, Verdal Ap