Kino-diskusjonen

Ikke stormannsgal å ville dette

Vil ha nytt bygg for kino og bibliotek.
Debatt

Det er stor spenning knyttet til politisk beslutning om fortsatt drift av kino i Levanger. Etter lang tids diskusjon for og imot, ligger nå ideelle planer og forslag til sted og utforming av kulturbygg, til avstemming hos politikerne.

Kino og Bibliotek i samme bygg ved stasjonen, på den sentrale beliggenheten, må være den perfekte løsningen i alle henseender. Ikke bare kinoen trenger nye lokaler etter dagens behov. Biblioteket har også store utfordringer med hensyn til plass og tidsmessig utvikling. Problemet med kino hittil, har vært de økonomiske utgifter knyttet til drift av virksomheten. Har vi råd til dette, og vil det lønne seg rent økonomisk? Nå når Trondheim kino vil drifte ny kino i Levanger, hva er da problemet? Har Levanger kommune da råd til å la denne muligheten gå fra seg.

Det sies at det ikke er det bygningsmessige som er problemet med nye offentlige bygg, men det skal driftes med personale etc. Når Levanger kommune nå er i gang med sparekniven, som er meget forståelig, er det lett å gå i den fella, at en sparer seg til fant. Men det kan bli langt dyrere å utsette mulighetene.

Hvordan skal vi kunne trekke folk til byen, hvis en legger ned de fleste kulturelle tilbud?

Kino og Bibliotek er de kultur/trivsels og læringsarenaene som favner mest i alle aldere. Fra barn til ungdom, voksne og eldre. Kommer dette tilbudet bort i byen, blir det et fattigere og langt mindre attraktivt miljø, og fraflytting av tilbud etc vil forsterkes enda mer en hittil. En er ikke stormannsgal om en ønsker at byen skal utvikle seg og leve videre, ikke dø ut!

Åshild Wesche Selmer