Dagens leder

Lovlig? Ja, men om det er så lurt?

Er det smart av sentrale folk i administrasjonen å tone så klart flagg?
Debatt

Det er spesielt to spørsmål som bør stilles etter at både næringssjef Håkon Okkehaug og kultursjef Guri M. Sivertsen blir møtt med usedvanlig sterk kritikk av Arbeiderpartiets kommunestyrerepresentant Svein Erik Veie. For det første: Har de to kommunetoppene anledning til å delta så aktivt i et ordskifte når en kommunalpolitisk sak er midt i den politiske behandlingen? For det andre: Hvor lurt er det av sentrale folk i administrasjonen å tone så klart flagg i en sak som er såpass omstridt i kommunepolitikken i Levanger?


Kino-diskusjonen

«Dette er en utvikling jeg misliker»

Ap-politiker går i rette med både kultur- og næringssjef.

Etter min mening bør kommunetoppene ha anledning til å skrive slike debattinnlegg i avisene, så lenge de bærer til torgs faglige argumenter for sitt syn. Det har både Okkenhaug og Sivertsen gjort i kino- og biblioteksaken. Sivertsen har skrevet flere innlegg, de to siste som svar på motinnlegg og spørsmål som er kommet fram. De hefter litt ved deler av Håkon Okkenhaugs innlegg. På slutten kommer han med det som må oppfattes som en klar anbefaling til kommunestyret om at formannskapets innstilling blir vedtatt. Kan hende er det en oppfordring som er over kanten i forhold til en innblanding i den politiske prosessen som nå pågår?

Både kultursjef Guri Sivertsen og næringssjef Håkon Okkenhaug har skrevet avisinnlegg der de har argumenter for nytt bygg til kino og bibliotek i Levanger. Kommunestyremedlem Svein Erik Veie synes ikke noe om denne aktiviteten. 

Mot sin hensikt? Så til spørsmålet om hvor lurt det er av de to å skrive slike innlegg? Det er åpenbart at Svein Erik Veie er provosert, og han vil med stor sannsynlighet høste mye godord for at han går i rette med både kultur- og næringssjef. I så måte er det en fare for at engasjementet til de to kommunetoppene virker mot sin hensikt. De sees ikke på som faglige innlegg men som rene partsinnlegg. Det er forståelig at sentrale politikere oppfatter det slik. Da framstår det ikke som veldig lurt av kultur- og næringssjefen å ta del i debatten.

Svein Erik Veie er sterkt kritisk til engasjementet til både kultur- og næringssjefen i Levanger. 

Ap-representanten ser ut til å mene at denne saken føyer seg inn i et mønster, der kommuneadministrasjonen etter hans mening er til stede i for stor grad på den politiske banehalvdelen. Den kritikken rammer ikke bare de kultur- og næringssjef, men må også leses som en kritikk av rådmann Ola Stene. Svein Erik Veie var blant de sterkeste kritikerne av Stene da budsjettoverskridelsene ble en betydelig sak tidligere i år.

Den mildnes nok ikke når rådmannen etter alt å dømme blir nødt til å gå ut og forsvare sine undersåtters leserbrev.

(Leder i Innherred 7. august 2018)

Les også: Rådmann Ola Stene støtter sine medarbeidere. Innleggene var klarert med ham før de ble sendt avisene.