Innlegg

Til Olsok med fred

Debatt

Olsokdagene er over og et stort og allsidig program er avsluttet. Tilskuere og tilhørere har all mulig grunn til å ta av seg hatten og bukke for de frivillige som bidrar til at Olsokdagene blir et fantastisk arrangement!

Olsokprofilen på Stiklestad er gjennom mange år etablert som en arena for innsikt og kunnskap, forståelse og toleranse. Dessverre var det vanskelig å forstå årets Olsokprofil i den tradisjonen.

Jens Stoltenberg, NATOs generalsekretær, fikk benytte talerstolen på Stiklestad. Norges tidligere statsminister er ingen hvem som helst i internasjonalt militærsamarbeid. Han var statsministeren som presset gjennom at Norge skulle delta i den ulykksalige bombingen av Libya. Og som generalsekretær i NATO, er han (sammen med andre internasjonale ledere) ansvarlig for tidenes opprustning av militæralliansen.

Og dessverre var han en av de som beklaget at den internasjonale kampanjen for fjerning av atomvåpen, ICAN, fikk Nobels fredspris i 2017. Naturligvis fordi NATO har og ønsker å beholde atomvåpen.

ICAN fikk Nobels fredspris for sitt arbeid for å forby atomvåpen. Organisasjonen jobber nettopp i tråd med FN’s ønske fra 1946 (FN’s aller første resolusjon) om fullstendig avskaffelse av atomvåpen. De jobber videre for at FN’s traktat om atomvåpenforbud fra 2017, som er signert av 59 stater, skal bli ratifisert av nok land til å bli folkerett.

Det kan være vanskelig å oppnå full balanse innenfor en kort periode som Olsokdagene. Men fordi Olsokdagene er årvisse, kan balansen gjenopprettes i 2019.

Vi vil oppfordre til å invitere en representant for ICAN til neste års Olsokprofil. På denne måten kan det opprettes en balanse om visjonene for fremtiden.

Sven-Øyvind Bern

Verdal SV