Innlegg

Biblioteket bygger byen!

Sats på nytt bygg nå! Det kan også bli kostbart og vente, mener Norsk Bibliotekforening Trøndelag.

Lederen i Norsk Bibliotekforening Trøndelag har et klart råd til politikerne i Levanger.  Foto: Andreas Ryen Eidem

Debatt

Norsk Bibliotekforening Trøndelag gleder seg over entusiasme og engasjement rundt kultursatsinga i Levanger. Og da først og fremst nytt bibliotek i sentrum av byen.

Bibliotekloven med revidert og forsterket formålsparagraf gir bibliotekene oppdraget aktiv formidling, og å være en møteplass for alle generasjoner og grupper av befolkningen. Det forutsetter gode lokaler og tilstrekkelig areal. Vi har registrert de mangfoldige litteratur- og debattprogrammene Levanger bibliotek har tilbudt både gammel og ung, og med gode besøkstall. Vi vet også at ansatte der har store utfordringer mht å få plass til sine kreative tilbud. Det mangler eget rom for arrangement, møterom, rom for undervisning m.m. Det er krevende å flytte på bokreoler både før og etter et arrangement.

Et bibliotek har mange potensielle samarbeidspartnere. Det kan være frivilligheten, ungdomshus, lag og foreninger. Alle krever plass. I Levanger er blant annet kino den aktuelle « samboer». Flere kommuner har gode erfaringer med den kombinasjonen. Stavanger, Tysvær, Stjørdal og Steinkjer kan nevnes. Mange synergieffekter kan oppnås om forholdene legges til rette. Kino og bibliotek drar veksler på hverandre som igjen kommer publikum til gode.

Flere og flere kommuner diskuterer hvordan en oppnår liv i sentrum og ikke sjelden er svaret at det er kulturinstitusjonene og serveringsstedene som trekker folk til sentrum. Byplanlegger Erling Dokk Holm har ved flere anledninger skrevet artikler om at « biblioteket bygger byen». Så til politikerne i Levanger - sats på nytt bygg nå! Det kan også bli kostbart og vente!

Hallfrid Skimmeli

Leder i Norsk Bibliotekforening Trøndelag