Refleksjon:

Norsk språk

For å kunne norsk språk må du lære å bruke det i praksis.
Debatt

Jeg kan ikke si at norsk språk er et enkelt språk. Det er mange grunner for det, men etter startet å gå dypere inn idet fant jeg noe som er veldig viktig og spesielt. Det norske språket har mange ord som kommer for eksempel fra engelsk og tysk, men bruken av språket er annerledes.

Jeg har faktisk lært engelsk og fransk før, og for meg er den beste måten å lære et språk på er å øve så ofte man kan. Men norsk har noen forskjeller, og for oss som snakker arabisk er det lettere å lære engelsk på grunn av sammensetningen i setningene. De er ikke veldig annerledes.

Hvis man kan engelsk og kjenner til mange ord snakker en også språket veldig bra. Med norsk er det ikke akkurat det samme. Etter at jeg lærte norsk grammatikk og mange ord, var det fortsatt vanskelig å beherske språket. Det føltes som jeg hadde mistet noe og hadde ikke noe med sammensetningen i setningen å gjøre. Norsk kan ikke bare læres ut fra bøker og kurs. For å kunne norsk språk må du lære å bruke det i praksis.

Hvis jeg skriver en artikkel på engelsk, kan jeg tenke på arabisk og oversette det i mitt hode. Det trenger ikke bli helt riktig, men det vil likevel bli klart og forståelig for leseren.

Med norsk er det verre. Språket har egne spesifikke uttrykk som ikke kan ordnes like enkelt ved direkte oversettelse.

Mange som går på språkkurs og lærer grammatikk opplever at det er forskjell på å lære teori og bruke det i praksis. Selv om jeg mener å bruke riktig grammatikk og riktig ord er det flere nordmenn som ikke forstår meg. Kan årsaken være at vi snakker gebrokkent? I så fall er det deres problem også.

Det er nesten så jeg vil så at om du skal lære norsk er det ikke nok å bare gå på kurs og lære grammatikk. Og av erfaring vil jeg so at man ikke må oversette direkte mellom eget språk og norsk. Så må man øve på språket, lære hele setninger og snakke med folk. Det vil gi en større nytte å tidlig få denne praksisen.

Jeg tror også at vi som har en annen språkbakgrunn kunne kommet med råd på hvordan vi kan mestre språket. Dette for at norsk ikke skal bli et sekundært språk, men det grunnleggende i livet og den norske hverdagen. Og det må være grunnleggende for både studenter og lærere å forstå forskjellene i morsmål og norsk.

Så må vi begge veier forstå at mange ord som ligner på hverandre, men som har svært forskjellige betydninger. Vi kan heller ikke ignorere helt uttalen. En enkel verbal feil kan endre hele innholdet i setningen.

Språket er viktig for alle som bor i Norge, og det avgjørende for at vi skal få gode liv her.

Reem Alatasi

Flyktning fra Syria. Bosatt i Verdal. Utplassert på språk- og arbeidstrening i lokalavisa.