Innlegg

Bakvendtland?

Er ikke dette feil rekkefølge dersom en skal skape bolyst på bygda ?

Her i Lysthaugen ligger tilrettelagte tomer med infrastrukturen klar. Foreløpg har kommunen ikke fått noen respons på denne satsingen.  Foto: Foto: Tor Ole Ree

Debatt

Ett år etter at Arbeiderpartiet med sine utkantrepresentanter la ned Ness Oppvekstsenter, legger Verdal kommune ut 12 byggeklare boligtomter oppi Ness. Pris 9,5 mill. kr

Ære være satsingen på boligbygging utenfor sentrum, men er ikke dette feil rekkefølge dersom en skal skape bolyst på bygda ?

Det er minst 4-5 år siden det først ble kjent at Lavamoen 2 skulle utbygges/realiseres, og den gang var det flere som så fram til å bygge og bosette seg oppi Ness.

Da var Oppvekstsenterets gode navn og rennome en hovedårsak til dette.

Det varte og rakk, men ingenting skjedde. Så kom hastevedtaket om å legge ned 3 bygdeskoler i fjor, der Arbeiderpartiet ble «nyttige idioter» for Høyre. Dette for å beholde makta.

At Senterpartiet så fikk varaordføreren, og ikke Arbeiderpartiet, forklarer kanskje mye av innholdet/utfallene fra gruppeleder Pedersen mot Sp?

Til slutt, la oss håpe at optimistiske familier ser seg råd til å bygge oppi Ness, slik at de 9,5 mill kr ikke er bortkastet i disse stramme økonomiske tider.

Hvis ikke må vel dette beløpet trekkes fra besparelsen med skolenedleggelsene.

Åge Barli